spot_img
spot_img

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Από Ιανουάριο η έναρξη των αιτήσεων

Ανοίγει από 1η Ιανουαρίου το σύστημα για την υποβολή αιτήσεων στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετήσει τις νέες ανάγκες ανάπτυξης με βελτιωμένες διαδικασίες, περισσότερη ευελιξία και αυξημένα ποσοστά επιδότησης.

Ο Νέος Αναπτυξιακός περιλαμβάνει ως μία και ενιαία κατηγορία τα επενδυτικά σχέδια της Αγροδιατροφής / Πρωτογενούς Παραγωγής με την Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων και την Αλιεία. Η κατηγορία αυτή εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στις ειδικές κατηγορίες επενδύσεων, και αναμένονται οι λεπτομέρειες που θα αφορούν τα σχετικά βαθμολογικά οφέλη, και πιθανώς και διαφοροποίηση στα ποσοστά επιδότησης σε σχέση με τις κατηγορίες γενικού ενδιαφέροντος.

Στην κατηγορία αυτή επιδοτούνται οι επενδύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων στη φυτική παραγωγή όπως υπαίθρια (εξοπλισμοί, γεωργικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις προστασίας από τα καιρικά φαινόμενα, πολυετείς φυτείες, γεωργικές αποθήκες, ψυκτικοί θάλαμοι) ή υπό κάλυψη (θερμοκήπια με πλήρη εξοπλισμό, δικτυοκήπια, θάλαμοι μανιταριών), βιολογική ή συμβατική (τα κόστη εγκατάστασης όλων των συστημάτων διαχείρισης καλλιέργειας είναι επιλέξιμες δαπάνες).

Στην ζωική παραγωγή επιδοτούνται οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός για εκτροφή βοοειδών, και αιγοπροβάτων. Επιδοτούνται επίσης οι μονάδες χοιροτροφίας, πτηνοτροφίας και σηροτροφίας, καθώς και ειδικές εκτροφές όπως μόνοπλα, γουνοφόρα, θηράματα, κουνέλια κλπ.

Στην Μεταποίηση επιδοτούνται οι δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, εξοπλισμών και άυλων δαπανών για μονάδες που το τελικό προϊόν κατατάσσεται στα αγροτικά προϊόντα σύμφωνα με την ΣΛΕΕ (πρώτη μεταποίηση), όπως τυροκομεία, ελαιοτριβεία, οινοποιεία, τυποποιητήρια γεωργικών προϊόντων κλπ.

Στον Τουρισμό ενισχύονται η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός:

 • ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
 • camping σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
 • ξενοδοχειακών μονάδων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων,
 • σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων (όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, και αυτοκινητοδρόμια,
 • εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού.
 • ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, μόνο για ΜμΕ
 • ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels)

Στον κλάδο των Μεταφορών ενισχύονται κατ’ εξαίρεση στον Νέο Αναπτυξιακό συγκεκριμένοι ΚΑΔ στην αποθήκευση, logistics, χώροι στάθμευσης κ.α..

Για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής σε κάθε κατηγορία θα γίνει δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης από το αρμόδιο Υπουργείο, πχ για την κατηγορία της Αγροδιατροφής η ΥΑ θα γίνει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Οι δικαιούχοι είναι όπως και στο παρελθόν, οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα: Εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής (προσωπικές, αγρότες, ΟΕ, ΙΚΕ, ΑΕ κ.α.), Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, και εταιρείες υπό ίδρυση, με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης, και δεν ανήκουν στις προβληματικές επιχειρήσεις.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 1. Κτιριακές δαπάνες μέχρι 45% των δαπανών Περιφερειακών Ενισχύσεων (60% για τουριστικά και 70% για logistics), περιλαμβάνονται επίσης γεωργικές εγκαταστάσεις, όπως στάβλοι, θερμοκήπια, δικτυοκήπια κλπ.
 2. Μηχανήματα και εξοπλισμοί, στα οποία περιλαμβάνονται και οι τεχνικές εγκαταστάσεις και τα οχήματα που κινούνται εντός του χώρου της εκμετάλλευσης (όπως για παράδειγμα κλαρκ ή τρακτέρ)
 3. Μεταφορά τεχνολογίας
 4. Συστήματα ποιότητας
 5. Λογισμικά και άυλες δαπάνες

Δεν είναι επιλέξιμα: λειτουργικά έξοδα, αγορά επίπλων (με εξαίρεση τον τουρισμό), επιβατικά οχήματα, και η αγορά γης.

Τα ποσοστά επιδότησης θα οριστούν από τον Νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027, ο οποίος έχει αυξημένα ποσοστά σε σχέση με το παρελθόν κατά 5%-22%, και θα φτάνει μέχρι και 80% για τις μικρές επιχειρήσεις.

Για τις Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις δαπάνες όπως η αμοιβή συμβούλου, η έρευνα και ανάπτυξη, οι δαπάνες καινοτομίας, η κατάρτιση προσωπικού, η συμμετοχή σε εκθέσεις κ.α. τίθενται εντός Περιφερειακών Ενισχύσεων και έχουν ποσοστό επιδότησης 50%. Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων βρίσκονται πλέον οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος (60%), τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης (50%), η συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ (65%) εφόσον αποτελούν τμήμα (5-20%) ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδίου.

Το ελάχιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης:

 • ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
 • ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
 • ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
 • ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 • ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

Το ανώτατο όριο της επιχορήγησης ανά επενδυτικό σχέδιο είναι τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Νέος Αναπτυξιακός έχει ενισχυμένη την αποκέντρωση των διαδικασιών ένταξης καθώς μέχρι του προϋπολογισμού του ενός εκατομμυρίου ευρώ, τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις κατά τόπους Περιφέρειες. Για μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στην Αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συνοδεύονται από έκθεση πιστοποίησης από Οικονομολόγο.

Οι προκηρύξεις θα χωρίζονται σε άμεσης αξιολόγησης σε 30 ημέρες (μία φορά το χρόνο) και συγκριτικής αξιολόγησης σε 45 μέρες (τρίμηνης διάρκειας σε τακτά χρονικά διαστήματα). 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα μεγάλης καθυστέρησης στην αξιολόγηση των αιτήσεων, ο Νέος Αναπτυξιακός προβλέπει ότι αν μετά την παρέλευση 45 ημερών δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης, γίνεται αυτόματη ανάθεση σε ανεξάρτητο Ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος ολοκληρώνει την διαδικασία μέσα σε 8 ημέρες.

Η βαθμολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα γίνεται σύμφωνα με:

 • την οικονομική επίδοση του φορέα (δείκτες ρευστότητας, δανειακής επιβάρυνσης, αποδοτικότητας κεφαλαίων),
 • τα διαθέσιμα κεφάλαια μετόχου/εταίρου,
 • την κάλυψη ίδιας συμμετοχής με κεφάλαια εξωτερικού,
 • τη βιωσιμότητα και απόδοση της επένδυσης,
 • τη βιωσιμότητας του φορέα μετά την επένδυση,
 • τις νέες θέσεις εργασίας, με έμφαση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό,
 • την αξιοποίηση αργούντων κτιρίων

Σε αντίθεση με τον παλαιό Αναπτυξιακό, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος ελέγχου όχι μόνο στο 50% αλλά και στο 65% της ολοκλήρωσης, και επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στον φορέα να επιλέξει να αξιολογηθεί είτε από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών με κλήρωση, όπως γίνεται τώρα, είτε από Ορκωτό Λογιστή.

Ακόμα υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

 • η πληρωμή του 25% με συντομευμένη διαδικασία χωρίς επιτόπιο έλεγχο, με έκθεση Ορκωτού Λογιστή και έκδοση απόφασης πληρωμής μέσα σε 20 ημέρες.
 • η εκχώρηση της επιδότησης σε Τράπεζα για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανείου που έχει χρησιμοποιηθεί για την επένδυση.

Τέλος για τον Νέο Αναπτυξιακό είναι υπό κατασκευή νέο ηλεκτρονικό σύστημα, ανεξάρτητο από το ΠΣΚΕ, μέσα από το οποίο θα γίνονται εξολοκλήρου οι διαδικασίες και επικοινωνία που θα αφορούν τον Αναπτυξιακό.

Δείτε την εξέλιξη της διαβούλευσης εδώ.

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img