spot_img
spot_img

Δημοπράτηση της ΒΙΙ φάσης του διαγωνισμού για αρδευτικό σύστημα Αλμωπαίου

Ύστερα από συνεργασία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κου Κωνσταντίνου Τσιάρα, με τον Υφυπουργό ΑΑΤ κο Διονύση Σταμενίτη και τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κο Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ η τελική φάση του Διαγωνισμού με καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών 7 Αυγούστου 2024.

Είναι το δεύτερο κατά σειρά έργο (μετά τον Ταυρωπό Καρδίτσας) και  αφορά στο  Αρδευτικό Δίκτυο Αλμωπαίου προϋπολογισμού κατασκευής 115.000.000€ (πλέον ΦΠΑ), εκ των οποίων τα 34.200.000€ θα καταβληθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η Σύμβαση αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του Αρδευτικού Δικτύου Αλμωπαίου.

Πιο αναλυτικά, το Έργο περιλαμβάνει:

  • Την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής –κατασκευαστικών μελετών του Έργου.
  • Την κατασκευή:
  • Αρδευτικού Δικτύου.
  • Αναχωμάτων προστασίας των άνω περιοχών.
  • Τη συντήρηση και τη λειτουργία του Αρδευτικού Δικτύου για 23έτη.

Η κατασκευή του Αρδευτικού Δικτύου θα συμβάλλει στην άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων στο βορειοδυτικό τμήμα της πεδιάδας Γιαννιτσών, με ταυτόχρονη ενίσχυση και ποιοτική βελτίωση της οικολογικής παροχής της Περιφερειακής Τάφρου Θεσσαλονίκης.

Η εν λόγω περιοχή, σήμερα αρδεύεται πλημμελώς με νερό προερχόμενο από μεγάλο αριθμό ιδιωτικών γεωτρήσεων εντός της περιμέτρου των έργων και με πρόχειρες απολήψεις από την Περιφερειακή Τάφρο.

Η προτεινόμενη προς άρδευση ακαθάριστης έκτασης 150.000 στρεμμάτων έχει χωριστεί σε

δώδεκα αρδευτικές ζώνες 10.000 έως 15.000 στρεμμάτων. Μετά την αφαίρεση της έκτασης των οικισμών, δρόμων, τάφρων, ρεμάτων κλπ. Η συνολική καθαρή καλλιεργούμενη έκταση εντός της περιμέτρου, θα ανέλθει σε 120.440 στρέμματα.

Οι ωφελούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 25.000 αγρότες.

Το συνολικό έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες, ενώ παράλληλα το Α΄ τμήμα του θα παραδοθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό στους 18 μήνες.

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης: «Τα αρδευτικά έργα, τα φράγματα και οι λιμνοδεξαμένες είναι έργα που έχουν δρομολογηθεί και φέρουν την αποκλειστική σφραγίδα των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το αρδευτικό δίκτυο του Φράγματος Αλμωπαίου, το οποίο αποφασίστηκε και σχεδιάστηκε από τις ηγεσίες του ΥΠΑΑΤ κατά την πρώτη θητεία της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκου Μητσοτάκη, και υλοποιείται από τη σημερινή ηγεσία με συνέπεια και μεθοδικότητα. Μια επιλογή με ιδιαίτερα αναπτυξιακό πρόσημο για την περιοχή του Νομού Πέλλας, καθώς θα συμβάλλει ουσιαστικά στην άρδευση μεγάλου τμήματος καλλιεργούμενων εκτάσεων.

Άμεσα λοιπόν, μετά την έγκριση του κονδυλίου από το Ταμείο Ανάκαμψης για το Αρδευτικό Δίκτυο του Φράγματος Αλμωπαίου, προχωράμε στη δημοπράτηση της ΒΙΙ Φάσης του Διεθνούς Διαγωνισμού, υλοποιώντας έτσι με σταθερά βήματα τον προγραμματισμό μας για την κατασκευή του σημαντικού αυτού έργου. Συνδυάζοντας το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με το χρηματοδοτικό εργαλείο των σχημάτων ΣΔΙΤ, υλοποιούμε τον σχεδιασμό μας για την κατασκευή των μεγάλων αγροτικών έργων υποδομής που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της Κλιματικής Κρίσης.»

Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών ΥΠΑΑΤ, Δημήτρης Οδ. Παπαγιαννίδης: «Όταν στις 8/11/2021 ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα απόφαση, επέλεξε η κατασκευή, λειτουργία και η συντήρηση του Προγράμματος Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης και Μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα με τίτλο ΥΔΩΡ 2.0, να γίνει το ΥΠΑΑΤ πολλοί αντέδρασαν  και προανήγγειλαν σίγουρη αποτυχία αφού στο ΥΠΑΑΤ η υλοποίηση δημοσίων εγγειοβελτιωτικών έργων με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ήταν άγνωστη. Διαψεύστηκαν.

Σήμερα, με την δημοπράτηση της ΒΙΙ Φάσης του Διεθνούς διαγωνισμού (Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών) για υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ δικαιώνεται η επιλογή μας να προχωρήσουμε μπροστά.

Με την αξιοποίηση της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα πετύχαμε μία πιο απλή, πιο σύντομη και χρηματοοικονομικά πιο ορθή διαγωνιστική διαδικασία. Με απλά λόγια, εξασφαλίζουμε ταχύτητα στην ολοκλήρωση του έργου και ποιότητα στις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Τα αρδευτικά έργα, τα φράγματα και οι λιμνοδεξαμενές βρίσκονται στην τελική ευθεία. Κερδίζουμε τον χαμένο χρόνο και θα παραδώσουμε στους αγρότες τα πιο σύγχρονα, αξιόπιστα, λειτουργικά και επίσης για 22 χρόνια από την ολοκλήρωση  καλοσυντηρημένα έργα.»

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img