Σε Προδημοσίευση του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» της Ε’ Προγραμματικής Περιόδου του ΠΑΑ προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στις 7 Απριλίου 2021, το οποίο έχει εθνική εμβέλεια. Οι κυριότερες αλλαγές αφορούν στις προϋποθέσεις, που έχουν ως εξής: Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ξεκινάει με την ορθή υποβολή της Ενιαία...