spot_img
spot_img

Έως 20 Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων για την νιτρορύπανση

Δημοσιεύθηκε η 6η Πρόσκληση, μέσω της οποίας καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης, να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2022 για τις δεσμεύσεις Α «Εφαρμογή Αγρανάπαυσης», Β «Εφαρμογή Αμειψισποράς» και Γ «Εφαρμογή χλωράς λίπανσης σε δενδρώδεις καλλιέργειες», για την περίοδο 2024-2025.

Στόχος της Δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Η Δράση συνεισφέρει στην προτεραιότητα 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία» και ειδικότερα στις Περιοχές Εστίασης:

4α) Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV) και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων και

4β) Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.

4γ) Πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση της διαχείρισης αυτού.

Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής

Η πρόσκληση αφορά τις Ευπρόσβλητες Ζώνες από τη Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΖΕΝ) που περιλαμβάνονται στον παρακάτω Πίνακα 1. Στον ίδιο Πίνακα παρατίθενται και οι Δήμοι που εμπίπτουν ολικώς ή μερικώς στις περιοχές παρέμβασης.

Η δράση εφαρμόζεται σε αρδευόμενα αγροτεμάχια με:

– αροτραίες καλλιέργειες (δέσμευση Α και Β)

– μόνιμες καλλιέργειες (δέσμευση Γ)

Οι επιλέξιμες καλλιέργειες ανά δέσμευση περιγράφονται αναλυτικά στο «Επιλέξιμο Φυτικό Κεφάλαιο για τη δράση 10.1.04», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ και στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2022

Πιστώσεις – Χρηματοδότηση

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε 100.000.000€ (εκατό εκατομμύρια ευρώ), όπως προβλέπεται στον χρηματοδοτικό Πίνακα του ΠΑΑ, και χρηματοδοτείται από το μέσο ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (URI).

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για:

  • την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν
  • το πρόσθετο κόστος, που συνίσταται:

– στο κόστος των φυτών εδαφοκάλυψης για τα υπό αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8% για τους δικαιούχους της δέσμευσης Α «Αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης έκτασης»

– στο κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων για τους δικαιούχους που αναλαμβάνουν τη δέσμευση Γ

  • το κόστος συναλλαγής, που συνίσταται στην κατάρτιση του «Σχεδίου Διαχείρισης Εισροών» (ΣΔΕ)

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης για κάθε ειδική δέσμευση ορίζεται ως ακολούθως:

1. Για την ειδική δέσμευση Α

Τα ύψη ενίσχυσης για τη δέσμευση Α αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα. Στο πλαίσιο της δέσμευσης ενισχύεται η έκταση με τις επιλέξιμες καλλιέργειες, προσαυξημένη κατά την έκταση της αγρανάπαυσης. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας επιλέξιμων καλλιεργειών με διαφορετικό ύψος ενίσχυσης, το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται με αναλογικό τρόπο στο σύνολο της ενταγμένης έκτασης.

Για τους δικαιούχους της δέσμευσης με υπό αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8%, στο ύψος ενίσχυσης του Πίνακα 2 προστίθεται ενίσχυση ύψους 70€/Ha/έτος και μέχρι του ορίου των 600€/Ha/έτος, για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους των φυτών εδαφοκάλυψης.

Ύψη ενίσχυσης για την ειδική δέσμευση Α

Για την ειδική δέσμευση Β

Τα ύψη ενίσχυσης για τη δέσμευση Β αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα. Στο πλαίσιο της δέσμευσης ενισχύεται η έκταση με τις επιλέξιμες καλλιέργειες, προσαυξημένη κατά την έκταση της αμειψισποράς. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας επιλέξιμων καλλιεργειών με διαφορετικό ύψος ενίσχυσης, το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται με αναλογικό τρόπο στο σύνολο της ενταγμένης έκτασης.

Ύψη ενίσχυσης για την ειδική δέσμευση Β

Για την ειδική δέσμευση Γ

α. Απώλεια εισοδήματος – κόστος συναλλαγής

Τα ύψη ενίσχυσης για την ειδική δέσμευση Γ για όλες τις περιοχές παρέμβασης, χωρίς τη συμπερίληψη του κόστους των εργαστηριακών αναλύσεων, αποτυπώνεται στον Πίνακα 4:

Ύψη ενίσχυσης για την ειδική δέσμευση Γ (πλην των εργαστηριακών αναλύσεων)

β. Πρόσθετο κόστος (κόστος εργαστηριακών αναλύσεων)

Α. Επιπρόσθετα των ανωτέρω, παρέχεται ενίσχυση για το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων που γίνονται στην ενταγμένη έκταση. Το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τα 24€ ανά εκτάριο
ενταγμένης έκτασης το έτος. Οι αναλύσεις μπορούν να είναι εδάφους καθώς και αρδευτικού νερού ή φυλλοδιαγνωστικής. Για την καταβολή της πρόσθετης ενίσχυσης για τις αναλύσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ:

α. τα νόμιμα παραστατικά των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών αναλύσεων κάθε έτους εφαρμογής από διαπιστευμένα εργαστήρια

β. τα αποτελέσματα των αναλύσεων

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 28.06.2024 έως και 20.07.2024.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο:

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img