spot_img
spot_img

ISOFRUIT: Η εφαρμογή της πρόψυξης στις φράουλες και οι μεταφερόμενες συσκευές δυναμικής πρόψυξης

Η πρόψυξη στις φράουλες έχει μεγάλη σημασία και έχει αναγνωρισθεί από όλους τους παραγωγούς και διακινητές αυτής, ότι εξασφαλίζει την εμπορική επιτυχία της. Σε λίγες μέρες οι φράουλες θα βρίσκονται στη διαδικασία συγκομιδής, διαλογής, τυποποίησης και διακίνησης είτε στις Ελληνικές, είτε στις αγορές του Εξωτερικού.

Οι φράουλες έχουν υψηλό ρυθμό αναπνοής και γι’ αυτό υπόκεινται εύκολα σε αλλοίωση, είναι δηλαδή ένα από τα πιο ευπαθή φρούτα. Η θερμοκρασία είναι ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει τις βιολογικές και χημικές διεργασίες μέσα στον καρπό. Όταν η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλή, οι αναπνευστικές λειτουργίες του καρπού μειώνονται. Παράλληλα μειώνεται και η οξείδωση των υποστρωμάτων. Έτσι έχουμε  επιβράδυνση της ωρίμανσης και κατά συνέπεια παράταση του χρόνου ζωής, διατήρηση της φρεσκάδας, της γεύσης, της εμφάνισης και γενικότερα των χαρακτηριστικών που την κάνουν “ακαταμάχητη” στον ανταγωνισμό, κατά τη διάρκεια της εμπορικής διάθεσης.

Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στις λύσεις που μπορεί να έχει ένας παραγωγός ή ένας διακινητής που ασχολείται με την εξαγώγιμη φράουλα και έχει “μπροστά” του το πρόβλημα της πρόψυξης. Ειδικότερα αναφερόμαστε στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αφενός δεν διαθέτει προψυκτήρια κατάλληλα να προψύξουν τις φράουλες που θέλει να προωθήσει, ενώ  αφετέρου διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους κατάλληλους για τη συντήρησή τους.

Στην περίπτωση αυτή η ISOFRUIT προτείνει τη λύση που παρέχεται από τις ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ, οι οποίες είναι σχετικά μικρές, ελαφριές, μεταφέρονται εύκολα με “Κλαρκ” και δεν απαιτούν για τον χειρισμό τους εξειδικευμένο προσωπικό. Τοποθετούνται μέσα στους υπάρχοντες ψυκτικούς θαλάμους και υλοποιούν την επιθυμητή πρόψυξη των προϊόντων χρησιμοποιώντας τον ψυχρό αέρα του χώρου μέσα στον οποίο βρίσκονται.

Πιο συγκεκριμένα η μεταφερόμενη συσκευή τοποθετείται στο κέντρο της πλευράς που βρίσκονται οι αεροψυκτήρες κάτω από αυτούς. Κατόπιν  τοποθετούνται οι παλέτες με τις φράουλες που πρόκειται να προψυχθούν. Αυτές σχηματίζουν δύο στίχους εκατέρωθεν του ανοίγματος αναρρόφησης της συσκευής, φροντίζοντας να υπάρχει κενό μεταξύ τους περίπου 80 εκατοστών που αποτελεί το διάδρομο που κινείται ο ψυχρός αέρας.

Η πρώτη σειρά των παλετών από κάθε στίχο ακουμπά σε ειδικό ελαστομερές διάφραγμα φραγής του αέρα σε απόλυτη εφαρμογή. Με αυτόν τον τρόπο αποκλείεται η  δίοδος του ψυχρού αέρα του ψυκτικού θαλάμου από τα σημεία αυτά. Οι επόμενες παλέτες που δημιουργούν τους στίχους είναι και αυτές τοποθετημένες σε απόλυτη εφαρμογή μεταξύ τους, αποκλείοντας και αυτές τη δίοδο του ψυχρού αέρα από πιθανά κενά που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν στην μεταξύ τους τοποθέτηση. Τέλος οι παλέτες σκεπάζονται από ειδικό σκέπαστρο, αναγκάζοντας τον ψυχρό αέρα που δημιουργείται από τη λειτουργία της ψυκτικής εγκατάστασης του χρησιμοποιούμενου ψυκτικού θαλάμου, να διαπερνά μέσα από τις φράουλες με αποτέλεσμα να τις ψύχει.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διαθέτει η ISOFRUIT από την κατασκευάστρια εταιρεία ALFA COOL HELLAS οι ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ διαθέτουν μηχανισμό διαχείρισης των αερίων διοξειδίου του άνθρακα CO2 και αιθυλενίου C2H4 (*), συσκευή με ανεμιστήρα υψηλής αναρροφητικής ικανότητας, ρυθμιστή στροφών (inverter) και τρία προεγκατεστημένα προγράμματα λειτουργίας δυναμικής πρόψυξης  ως ακολούθως:

Πρόγραμμα 1 χαμηλής ταχύτητας, που βρίσκει εφαρμογή στα προϊόντα που έχουν συγκομισθεί από το χωράφι και έχουν τοποθετηθεί μέσα σε διάτρητες ¨κλούβες¨.

Πρόγραμμα 2 μέσης ταχύτητας, που βρίσκει εφαρμογή στα προϊόντα που είναι προς εμπορική αποστολή και είναι συσκευασμένα σε μονόσειρα ή δίσειρα χάρτινα κιβώτια ή σε απλές συσκευασίες.

Πρόγραμμα 3 υψηλής ταχύτητας, που βρίσκει εφαρμογή στα προϊόντα που είναι προς εμπορική αποστολή και είναι συσκευασμένα σε μικροσυσκευασίες ή σε συσκευασίες με επικάλυψη μεμβράνης (flow pack).

Συμπερασματικά οι ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν στους υπάρχοντες ψυκτικούς θαλάμους, να προψύχουν τα προϊόντα και κατόπιν να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται σε άλλο σημείο αποδεσμεύοντας τους χώρους μέσα στους οποίους ήταν τοποθετημένες.

Οι ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται  για όλα τα γεωργικά προϊόντα που απαιτούν πρόψυξη πριν αποθηκευθούν μακροχρόνια ή  συσκευασθούν για αποστολή προς εμπορική διάθεση.

(*) Τα δύο αυτά αέρια επηρεάζουν τα προϊόντα εφόσον  βρίσκονται πάνω από στις μέγιστες ασφαλείς συγκεντρώσεις.

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img