spot_img
spot_img

H απόφαση για την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Οπωροκηπευτικών

Το σύνολο των χρηματοδοτικών κονδυλίων που αφορούν τον τομέα των οπωροκηπευτικών για την περίοδο 2023-2027 καθορίζεται σε 50 εκατ.  ευρώ.

Επιχειρησιακό Ταμείο-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

1. Για την υλοποίηση ΕΠ κάθε ενδιαφερόμενη ΟΠ/ΕΟΠ δημιουργεί ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο λειτουργεί ως επιχειρησιακό ταμείο (ΕΤ) σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115.

2. Η χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ ορίζεται στο άρθρο 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115. Ως περίοδος αναφοράς για τον υπολογισμό της Αξίας Εμπορευθείσας Παραγωγής (ΑΕΠ) μιας ΟΠ/ΕΟΠ λαμβάνεται υπόψη το έτος ν-2, όπου ν το έτος υλοποίησης του ΕΠ.

3. Οι δυνητικοί δικαιούχοι ΟΠ/ΕΟΠ υποβάλλουν, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του άρθρου 56 του ν. 4914/2022, τις αιτήσεις για έγκριση των ΕΠ τους, με τη συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής Αίτησης Έγκρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΟΠΣΚΕ.

4. Τα ΕΠ έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών και μέγιστη διάρκεια πέντε ετών.

5. Για κάθε ΕΠ:

α) το 15 % τουλάχιστον των δαπανών καλύπτει τις παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στις περ. ε΄ και στ΄ του άρθρου 46 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 50 του ίδιου Κανονισμού,

β) το ΕΠ περιλαμβάνει τρεις ή περισσότερες δράσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στις περ. ε΄ και στ΄ του άρθρου 46 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 50 του ίδιου Κανονισμού, γ) το 2 % τουλάχιστον των δαπανών καλύπτει τις παρεμβάσεις που συνδέονται με τον στόχο που αναφέρεται στην περ. δ΄ του άρθρου 46 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 50 του ίδιου Κανονισμού, δ) οι δαπάνες που εμπίπτουν στην παρέμβαση που αναφέρεται στις περ. στ΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 2 του άρθρου 47 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 50 του ίδιου Κανονισμού.

6. Οι επενδύσεις σε υλικά και άυλα στοιχεία του ενεργητικού, όπως γραφεία ή μελέτες αγοράς, που βοηθούν στην καλύτερη οργάνωση της εμπορικής δραστηριότητας της ΟΠ δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του προϋπολογισμού του ΕΠ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

7. Οι διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες εξωτερικών ελέγχων θεωρούνται επιλέξιμες όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126.

8. Σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 23 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)2022/126, ορίζεται ως κατ’ αποκοπή ποσό για τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του ΕΤ ή με την προετοιμασία, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του ΕΠ έως το 2 % κατ’ ανώτατο όριο του εγκεκριμένου ΕΤ, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τη χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ όσο και τη συνεισφορά της ΟΠ/ΕΟΠ.

9. Όταν τουλάχιστον 80 % των μελών μιας ΟΠ υπόκεινται σε μία ή περισσότερες ταυτόσημες γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις ή δεσμεύσεις για τη βιολογική γεωργία που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, καθεμία από τις εν λόγω δεσμεύσεις μετρά ως δράση για τον ελάχιστο αριθμό τριών δράσεων (τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115).

Δικαιούχοι

Δυνητικοί δικαιούχοι της χρηματοδότησης επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ) είναι οι αναγνωρισμένες Οργανώσεων Παραγωγών (ΟΠ) και Ενώσεις Οργανώσεις Παραγωγών (ΕΟΠ) και η κύρια δραστηριότητα τους αφορά τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων των μελών τους.

Οι ΟΠ/ΕΟΠ διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα παραδίδονται πράγματι για μεταποίηση:

α) με ετήσιες γραπτές συμβάσεις που συντάσσονται μεταξύ της εκάστοτε ΟΠ/ΕΟΠ και των μεταποιητικών μονάδων ή με δέσμευση προμήθειας παραγωγής των μελών της, αν η ΟΠ/ΕΟΠ είναι και μεταποιητής, οι οποίες θεωρούνται από τη ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας που έχει την έδρα της η ΟΠ/ΕΟΠ,

 β) με την τήρηση από την ΟΠ/ΕΟΠ αρχείου παραστατικών για τις ποσότητες των προϊόντων που παρέδωσαν τα μέλη της, σε εκτέλεση των συμβάσεων  και με τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, καθώς και με τήρηση αρχείου με τα παραστατικά πώλησης των αντίστοιχων ποσοτήτων προς τις μεταποιητικές μονάδες με τις οποίες η ΟΠ/ΕΟΠ έχει υπογράψει συμβάσεις.

Να σημειωθεί ότι η ΟΠ μπορεί να αναθέτει υπεργολαβικά όλες τις δραστηριότητές της, εκτός της παραγωγής.

Επιλέξιμες δαπάνες – Παρεμβάσεις

Για καθέναν από τους στόχους και σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ, οι ΟΠ/ΕΟΠ  επιλέγουν για τα ΕΠ τους από τα παρακάτω είδη παρεμβάσεων:

  • «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματικές και καινοτόμες μεθόδους παραγωγής στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών».
  • «Συμβουλευτικές υπηρεσίες στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών».
  • «Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών».
  • «Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών».
  • «Συστήματα ποιότητας στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών».
  • «Συστήματα ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών».
  • «Δράση απόσυρσης από την αγορά για δωρεάν διανομή ή άλλον προορισμό στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών».
spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img