spot_img
spot_img

Υπ. Οικονομικών: Ρυθμίσεις για εξαγορά με δόσεις καταπατημένων αγροτικών εκτάσεων

Κατατέθηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», με το οποίο μεταξύ άλλων δίνεται η δυνατότητα σε αγρότες και κτηνοτρόφους που ασκούν αγροτική δραστηριότητα, με χρήση ή μη κτιριακών εγκαταστάσεων κι άλλων συνοδών έργων που συνδέονται λειτουργικά με αυτές, να εξαγοράσουν εκτάσεις, έως 30 στρέμματα στο σύνολο.

Αναλυτικότερα, το εν λόγω σχέδιο νόμου εισάγει ένα σύστημα κλιμακωτών εκπτώσεων επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, το οποίο μπορεί να φτάσει στο 80%.

Ωστόσο το ποσό που προκύπτει προς καταβολή δεν μπορεί να υπολείπεται του 20% του τιμήματος εξαγοράς.

Επιπλέον, αν ο ενδιαφερόμενος προχωρήσει σε εφάπαξ εξόφληση του ποσού, δικαιούται επιπλέον έκπτωσης 10%. Διαφορετικά, το πλαίσιο εισάγει μια ρύθμιση 60 μηνιαίων δόσεων.

Σε περιπτώσεις που δεν προκύπτει κάποια έκπτωση, η εξαγορά γίνεται στην αντικειμενική αξία.

Για να μπορέσει κάποιος να αιτηθεί την εξαγορά του ακινήτου που διατηρεί θα πρέπει να το κατέχει αδιαλείπτως 40 έτη, ενώ η απαίτηση μειώνεται στα 30 έτη σε περίπτωση κατοχής τίτλου, κάτι το οποίο βέβαια μένει να ξεκαθαριστεί περαιτέρω στο πλαίσιο της επεξεργασίας του σχεδίου από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις δικαιούται να υποβάλει αίτηση εξαγοράς όποιος:

  • Ασκεί αγροτική δραστηριότητα με χρήση ή μη κτιριακών εγκαταστάσεων.
  • Ασκεί κατοχή αδιαλείπτως με τίτλο στο όνομα του ιδίου ή των δικαιοπαρόχων (κληρονόμων) του για τουλάχιστον 30 έτη επί του δημοσίου ακινήτου. Στην περίπτωση που εντός του ακινήτου υπάρχει κτίσμα, αυτό πρέπει να είναι κατασκευασμένο μέχρι τις 31.12.91.
  • Ασκεί κατοχή αδιαλείπτως για τουλάχιστον 40 έτη επί του ακινήτου στο οποίο: Θα πρέπει να κατέχουν το ακίνητο αδιαλείπτως 40 έτη, ενώ εάν έχουν τίτλο, αν και δημόσιο ακίνητο, απαιτείται να το έχουν στην κατοχή τους 30 έτη.

Το τίμημα εξαγοράς απομειώνεται κατά ποσοστό 1% ανά έτος κατοχής μετά την πάροδο 30 ετών (για όσους το όριο είναι τριάντα έτη) και 40 ετών (για όσους το όριο είναι 40 έτη) με ανώτατο όριο έκπτωσης 50% επί του ποσού που προκύπτει. Δηλαδή μπορεί το τίμημα να περιοριστεί και στο μισό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Το ποσό όμως μπορεί να περιοριστεί και εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • 30% για αναπήρους (80% αναπηρία και άνω) με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 60.000 ευρώ.
  • 20% για αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 18.000 ευρώ ή έως 24.000 ευρώ οικογενειακό.
  • 20% εάν είναι πολύτεκνος με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 80.000 ευρώ.
  • 15% εάν είναι τρίτεκνος με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 40.000 ευρώ.
  • 15% εάν είναι μακροχρόνια άνεργος.
  • 20% εάν είναι δικαιούχος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.
  • 15% εάν εντός του δημοσίου ακινήτου υφίσταται κτίσμα και το οποίο αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του αιτούντος.

Οι ανωτέρω εκπτώσεις δεν εφαρμόζονται σωρευτικά και σε κάθε περίπτωση το ποσό που προκύπτει δεν μπορεί να υπολείπεται του 20% του τιμήματος εξαγοράς (δηλαδή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου).

Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου

Όσον αφορά τα περιεχόμενα του υπόψη νομοσχεδίου προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α’

1.Προσδιορίζεται ο σκοπός και το αντικείμενο των υπό ψήφιση διατάξεων με τις οποίες επανακαθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της εξαγοράς ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών από πρόσωπα που τα κατέχουν, και τίθενται οι ορισμοί των εννοιών για την εφαρμογή τους. (άρθρα 1-3)

2.Προβλέπονται:

– οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης εξαγοράς δημοσίων ακινήτων,

– οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, η συνδρομή των οποίων καθιστά αδύνατη την εξαγορά δημοσίου ακινήτου, καθώς κατ οτ κατηγορίες ακινήτων που εξαιρούνται της διαδικασίας εξαγοράς,

– ο τρόπος προσδιορισμού του τιμήματος εξαγοράς, οι κατηγορίες εκπτώσεων επί του τιμήματος εξαγοράς, καθώς και οι προϋποθέσεις καταβολής μειωμένου τιμήματος εξαγοράς. (άρθρα 4 – 8)

3. α. Προσδιορίζεται η διαδικασία και τα αναγκαία δικαιολογητικά υποβολής αίτησης εξαγοράς μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος.

β. Προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για την εξέταση της αίτησης, το οποίο συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εξαγοράς και υπό τις οριζόμενες επιφυλάξεις, το παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. (άρθρο 9)

4.Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Επιτροπή για την υλοποίηση της εξαγοράς των δημοσίων ακινήτων και ρυθμίζονται θέματα στελέχωσης και λειτουργίας της. (άρθρο 10)

5. α. Προβλέπεται η διαδικασία για την έκδοση της απόφασης εξαγοράς και ο τρόπος εξόφλησης του τιμήματος εξαγοράς των δημοσίων ακινήτων.

β. Περιλαμβάνεται ειδική ρύθμιση για απόδοση στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του τιμήματος εξαγοράς. (άρθρο 11)

6.Ρυθμίζεται η αντιμετώπιση των εκκρεμών αιτήσεων εξαγοράς κατά την έναρξη ισχύος του υπόψη σχεδίου νόμου. (άρθρο 12)

7.Ρυθμίζεται η περίπτωση κατά την οποία, πριν από την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος εξαγοράς του δημοσίου ακινήτου, κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωσή του, υπέρ φορέα της Γενικής Κυβέρνησης. (Προβλέπεται η ανάκληση της απόφασης εξαγοράς και η άτοκη επιστροφή του ήδη καταβληθέντος τιμήματος εξαγοράς στο πρόσωπο υπέρ του οποίου εκδόθηκε η εν λόγω απόφαση). (άρθρο 13)

8.Περιγράφονται τα αποτελέσματα που απορρέουν από:

– την υποβολή της αίτησης εξαγοράς του δημόσιου ακινήτου, όπως για παράδειγμα η αναστολή των διοικητικών μέτρων και εκκρεμών δικών που αφορούν το υπό εξαγορά δημόσιο ακίνητο για το οριζόμενο χρονικό διάστημα,

– τη μεταγραφή της απόφασης εξαγοράς στην αρμόδια Αρχή.

[Διαγράφονται τα βεβαιωθέντα και μη εξοφληθέντα Πρωτόκολλα Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης (Π.Κ.Α.Α.Χ.) και τα Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής (Π.Δ.Α.), τυχόν καταβληθέντα ποσά από Π.Κ.Α.Α.Χ. δεν επιστρέφονται]. (άρθρο 14)

9.Προβλέπεται η ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του υπό ψήφιση Μέρους και στα ακίνητα ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.). Περιλαμβάνεται ειδική ρύθμιση για απόδοση στο Τ.ΕΘ.Α. του συνόλου του τιμήματος εξαγοράς. (άρθρο 15)

ΜΕΡΟΣ Β’

1. Περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για ακίνητα εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού για τα οποία δεν εφαρμόζεται ο ν. 998/1979 και τα οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και για ανταλλάξιμα ακίνητα εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, όπως η αποχή του Δημοσίου από την άσκηση αγωγής (αναγνωριστικής ή δτεκδικητικής) για αναγνώριση και αποκατάσταση δικαιώματος που προσβάλλεται, σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο Κτηματολογικό Βιβλίο από ιδιώτη. (άρθρο 16)

2.Προβλέπεται:

– η εκποίηση, υπό τις αναφερόμενες προϋποθέσεις, συγκεκριμένων τμημάτων δημοσίων ακινήτων, τα οποία έχουν καταληφθεί από όμορες βιοτεχνικές, βιομηχανικές, αγροτικές, κτηνοτροφικές και τουριστικές επιχειρήσεις. Το τίμημα ορίζεται στο διακόσια τοις εκατό (200%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου του καταληφθέντος τμήματος, με προσαύξηση κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τις εγκαταστάσεις.

– η αναστολή εκτέλεσης τυχόν εκδοθέντων Π.Κ.Α.Α.Χ. και Π.Δ.Α. (άρθρο 17)

3.Διευθετούνται διαφορές του Ελληνικού Δημοσίου με αποκτήσαντες ακίνητα σε περιοχές που υπάγονται στο Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου. Απονέμεται δικαίωμα οριστικής επίλυσης της εν λόγω διαφοράς με καταβολή τιμήματος που αντιστοιχεί στο πενήντα τοις εκατό (50%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου με προσαύξηση κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), εφόσον υπάρχει κτίσμα.

Προβλέπεται η διαδικασία για την παραίτηση του Δημοσίου από το δικόγραφο και το δικαίωμα της αγωγής, μετά την εξόφληση του τιμήματος από τον αιτούντα ιδιώτη. (άρθρο 18)

ΜΕΡΗ Γ’- Ε’

1.Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με υ.α.:

– των όρων και των προϋποθέσεων της διαδικασίας εξαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου,

– της διαδικασίας παροχής της συνδρομής της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., στην υλοποίηση του διοικητικού έργου της εξαγοράς και

– του τρόπου καταβολής του οριζόμενου ποσοστού του τιμήματος εξαγοράς προς την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. (άρθρο 19)

2.Περιλαμβάνονται οι μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις σχετικά με την εξαγορά κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου. (άρθρα 20 και 21)

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

1. Απαλλάσσονται από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.):

– έτους 2023 τα οριζόμενα ακίνητα, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα.

– ετών 2023, 2024 και 2025 τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2022. (άρθρα 22-26)

2.Προβλέπεται, ειδικά για το έτος 2023 και υπό την οριζόμενη προϋπόθεση, ο μη υπολογισμός στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. της αξίας δικαιωμάτων επί ιστορικών διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης και επί κτιρίων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί μέχρι την 31η.12.2021 ως διατηρητέα καθώς και των αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων. (άρθρο 27)

3. α. Θεσπίζεται ειδική ρύθμιση σχετικά με την αναβολή επιβολής φόρου υπεραξίας κατά την εισφορά τίτλων σε λήπτη – ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στην περίπτωση που ο εισφέρων είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος του λήπτη.

β. Εξαιρείται από την έννοια της επιχειρηματικής συναλλαγής για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα – που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 – η εισφορά τίτλων, στην περίπτωση που ο εισφέρων – φυσικό πρόσωπο είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος του λήπτη νομικού προσώπου. (άρθρα 28 και 29)

4.Επανακαθορίζεται η χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων επιλογής φορολόγησης από τον υπόχρεο εκμισθωτή για τις εκμισθώσεις βιομηχανοστασίων και χρηματοθυρίδων. (άρθρο 30)

5.Αίρεται η υποχρέωση γνωστοποίησης στην Α.Α.Δ.Ε. των εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών, προκειμένου αυτές να μη συμπεριληφθούν στη φορολογητέα αξία της παράδοσης και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών. (άρθρο 31)

6.Επανακαθορίζεται η έννοια των ενσώματων αγαθών που συνιστούν αγαθά επένδυσης για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 33 του ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) κ.λπ. (άρθρα 32 και 33).

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img