spot_img
spot_img

Υπογραφή Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου “2ο Αρδευτικό Δίκτυο ΤΟΕΒ Προβατά Ν. Σερρών”

Η Σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ για την ωρίμανση και την προώθηση προς υλοποίηση του έργου “2ο Αρδευτικό Δίκτυο ΤΟΕΒ Προβατά Ν. Σερρών”» υπεγράφη από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, μετά από συνεργασία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γιώργου Γεωργαντά, και του αρμόδιου Υφυπουργού, κ. Γεώργιου Στύλιου.

Η προϋπολογισθείσα αξία των ως άνω υπηρεσιών ανέρχεται σε 172.360,00€ (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ), επί του οποίου δόθηκε από την ανάδοχο εταιρία ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. έκπτωση 2,878%, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός της υπογραφείσας σύμβασης να διαμορφωθεί στα 167.400,00€ με ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (12/01/2023).

Στην υπογραφή της Σύμβασης παραβρέθηκαν εκτός από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη και τον εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρείας, κ. Μιχάλη Καλούδης ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής με τον Ειδικό Σύμβουλο του γραφείου του, κ. Ιωάννη Χατζόπουλο, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, κ. Θανάσης Πετρογιάννης, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος 5ου Αρδευτικού, κ.κ. Κώστας Νταράκης και Αθανάσιος Καλαμάρης, ο Πρόεδρος του 2ου Αρδευτικού, κ. Κώστας Μαναβούδης (με τηλεδιάσκεψη), ο κ. Δημήτρης Σαμαράς επικεφαλής του ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» ο κ. Νίκος Κάρτσωνας στέλεχος της «NAMA Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε.» και οι κ.κ. Σωτήρης Σαμαρτζής Ειδικός Συνεργάτης και Κωνσταντίνα Παλατιανού Διευθύντρια του Ειδικού Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

Τεχνική  περιγραφή του έργου

Το 2ο αρδευτικό δίκτυο Σερρών το οποίο μετονομάστηκε σε ΤΟΕΒ Προβατά, έχει έκταση 141.000 στρέμματα τα όποια μετά την απομείωση λόγου αναδασμού διαμορφώθηκαν στα 138.600 στρέμματα αρδεύσιμων και είναι το μεγαλύτερο αρδευτικό δίκτυο στην Ελλάδα και ίσως το παλαιότερο στον τρόπο άρδευσης (χωμάτινο).

Το έργο αποσκοπεί στην ορθολογική υδροδότηση και αξιοποίηση των γεωργικών εκτάσεων 138.600 στρεμμάτων, στην αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών στις εν λόγω περιοχές και στην ανύψωση του εισοδήματος και του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού πληθυσμού.

Περιληπτικά, οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν αφορούν τη συλλογή στοιχείων πεδίου, την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, την καταγραφή των υπαρχουσών μελετών, καθώς επίσης και την τεκμηρίωση των προτεινόμενων έργων για τη βελτίωση των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων, εγκαταστάσεων, αντλιοστασίων και λοιπών υποδομών άρδευσης.

Επιπρόσθετα, στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται και ο σχεδιασμός της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης-τηλεμέτρησης όλων των αρδευτικών εγκαταστάσεων με ιδιαίτερη έμφαση στο ισοζύγιο παροχών και στην παράλληλη αύξηση της ενεργειακής απόδοσής τους με ελαχιστοποίηση της καταναλισκόμενης ενέργειας μέσω μεθόδων και μέτρηση της κατανάλωσης του νερού άρδευσης.

Εκτός από το σύστημα τηλεμετρίας-τηλεελέγχου όλων των εγκαταστάσεων, περιλαμβάνεται και ο σχεδιασμός ενός συστήματος έξυπνης άρδευσης με αξιοποίηση τεχνολογιών IoT (InternetofThings), το οποίο βασιζόμενο στην παρακολούθηση κάποιων μεγεθών σε πραγματικό χρόνο (π.χ. υγρασία, θερμοκρασία εδάφους) και άλλων δεδομένων (π.χ. είδος των καλλιεργειών) εξάγει συμπεράσματα αναφορικά με την επίδραση των συνθηκών του περιβάλλοντος στη διαδικασία παραγωγής (πρόβλεψη ασθενειών, εκτίμηση όγκου παραγωγής, χρονική στιγμή συγκομιδής κ.λπ.), καθώς και προσδιορίζει τις πραγματικές ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό διαμορφώνοντας κατάλληλα προγράμματα άρδευσης για τους αγρότες.

Τέλος, η εργασία του συμβούλου αφορά και όποια άλλη τεχνική υποστήριξη κριθεί σκόπιμη ότι θα χρειαστεί ο Χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΣΔΙΤ, στο στάδιο της διαδικασίας προκήρυξης του ΣΔΙΤ.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι εξασφαλισμένη είτε από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2023-2027 είτε μέσω ΣΔΙΤ με 25ετή συντήρηση και λειτουργία, εφ´ όσον το ετήσιο όριο των πληρωμών διαθεσιμότητας  της Ελλάδος το επιτρέψει.

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img