spot_img
spot_img

Σπ. Λιβανός: Η πράσινη ανάπτυξη μπορεί να στηρίξει την παραμονή κατοίκων στην περιφέρεια

Την πεποίθηση ότι η πράσινη ανάπτυξη μπορεί να στηρίξει την  παραμονή των κατοίκων στην ύπαιθρο και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας εξέφρασε  ο Σπ. Λιβανός σε ομιλία του στο Circle The Med και στη θεματική για την «Πράσινη μεγέθυνση (ή ανάπτυξη), στρατηγικές κατευθύνσεις και δράσεις». Τα λόγια του επιβεβαιώνονται, άλλωστε, και από την ΕΕ που επιχειρεί στροφή προς μια περισσότερο ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή Γεωργία, σύμφωνα με το τρίπτυχο που έχει τεθεί για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα και τη στήριξη των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης μέχρι το 2030.

Στρατηγικές Ε.Ε. για μια πράσινη ανάπτυξη

Ειδικά για τη Γεωργία, οι δύο στρατηγικές της ΕΕ, «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και «Βιοποικιλότητα», που σε πολλά σημεία εξειδικεύουν την Πράσινη Συμφωνία, αναδεικνύουν την ανάγκη για τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού συστήματος της Ένωσης.  Ταυτόχρονα, όπως είπε, διασφαλίζουν ότι η επιδιωκόμενη μετάβαση θα γίνει με βιώσιμο, δίκαιο, διαφανή, αποτελεσματικό και ισόρροπο τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΥΠΑΑΤ σημείωσε ότι, σημαντικές παραμέτρους αποτελούν:  

  • η επισιτιστική επάρκεια και διατροφική ασφάλεια της Ένωσης,
  • η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, υψηλής διατροφικής αξίας,
  • η συμμετοχή όλων των κρίκων της αγροεφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και του συνόλου των κατοίκων της υπαίθρου, χωρίς αποκλεισμούς,
  • και, βεβαίως, η προσέλκυση νέων ανθρώπων στη Γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, οι οποίες καλούνται να καταστούν περισσότερο ελκυστικές. Αυτές τις στρατηγικές της Πράσινης Συμφωνίας ενσωματώνει και η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Η συμφωνία για την ΚΑΠ που αποτελεί μέσον για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, όπως επισήμανε ο κ. Λιβανός είναι τελικά, περισσότερο πράσινη,  με υψηλότερες φιλοδοξίες για το περιβάλλον και το κλίμα και σε ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Νέα Κοινωνική Αγροτική Πολιτική

Στόχος της ΚΑΠ 2023-2027 είναι να προωθήσει ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό αγροτικό τομέα, που θα υποστηρίζει  και θα αναβαθμίζει τη ζωή και τη δουλειά  των αγροτών. Να προσφέρει στην κοινωνία  υγιεινά και βιώσιμα τρόφιμα.

Η νέα ΚΑΠ, όπως τόνισε ο κ. Λιβανός,  «επιδιώκει την επίτευξη εννέα ειδικών στόχων, που μετουσιώνουν τους βασικούς στόχους της ΕΕ για κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών. Ενώ, εγκάρσιος είναι ο στόχος του εκσυγχρονισμού της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών, με την προώθηση και την ανταλλαγή γνώσεων, καινοτομίας και ψηφιοποίησης. Για την επίτευξη των στόχων αυτών σε εθνικό επίπεδο, αναλύουμε και εξειδικεύουμε τη νέα ΚΑΠ πραγματοποιώντας συνδιασκέψεις ενημέρωσης και εξαντλητικού δημοκρατικού διαλόγου με όλους τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας. Συνδιαμορφώνουμε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο θα καταθέσουμε στο τέλος Δεκεμβρίου στην ΕΕ».

Υπερδιπλασιασμός πόρων σε νέους αγρότες

Όπως  είπε ο κ. Λιβανός τόνισε ότι «κινούμενοι σε αυτήν την κατεύθυνση μέσω των μεταρρυθμίσεων της ΚΑΠ προωθούμε την καινοτομία, τις ψηφιακές τεχνολογίες, την πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας και στη γνώση, την ανταλλαγή πληροφόρησης. Στηρίζουμε στην πράξη τους αγρότες που επιλέγουν τη βιολογική παραγωγή, ώστε τα βιολογικά προϊόντα να μπουν σε κάθε σπίτι και ο πρωτογενής τομέας μας να γίνει πιο ανταγωνιστικός, εξωστρεφής, βιώσιμος». Κλείνοντας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα νέα διευρυμένα σε ό,τι αφορά στις καλλιέργειες, βιολογικά προγράμματα δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των νέων γεωργών στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων και της αγροτικής ανάπτυξης. «Ήδη υπερδιπλασιάσαμε τους πόρους για τους νέους αγρότες στο τρέχον πρόγραμμα και αυξάνουμε κατά 50% τους πόρους για τους νέους αγρότες στη νέα προγραμματική περίοδο», είπε ο κ. Λιβανός.

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img