spot_img
spot_img

Οι απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα του Monitoring

Στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2023, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έχει θεσπίσει το Σύστημα Παρακολούθησης Εκτάσεων, ως υποχρεωτικό στοιχείο του ολοκληρωμένου συστήματος (AMS) στο σύνολο της Επικράτειας για τα καθεστώτα βασικής εισοδηματικής στήριξης, παρεμβάσεις σχετικά με φυσικούς ή άλλους ειδικούς ανά περιοχή περιορισμούς, συμπληρωματικής εισοδηματικής στήριξης νέων γεωργών, της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος και της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης των καλλιεργειών ρυζιού και αραβόσιτου.

Aπό το επόμενο έτος (ΕΑΕ 2024) θα είναι υποχρεωτικό για όλα τα καθεστώτα. ⇒ Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του για την Eφαρμογή Αποτελεσμάτων έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες και παραδείγματα.

Για την καλύτερη κατανόηση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ επανέρχεται παραθέτοντας τις απαντήσεις στα συνηθέστερα 15 ερωτήματα:

1) Ποιοι παραγωγοί ελέγχονται με τη μέθοδο του monitoring;

Ο έλεγχος γίνεται στο σύνολο των παραγωγών της Επικράτειας βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

2) Πότε επιλέγεται το  ‘μεταβολή δήλωσης’  και πότε το  ‘καμία ενέργεια’;

Eάν πρόκειται να πραγματοποιηθεί κάποια μεταβολή στη δήλωση θα επιλέξετε το μεταβολή δήλωσης.

Εάν δεν υπάρξει κάποια μεταβολή στη δήλωση, θα επιλέξετε το καμία ενέργεια.

Στην περίπτωση αποστολής φωτογραφίας δύναται να μην απαντήσετε τίποτα.

3) Οι τροποποιήσεις που χρήζουν τα ‘κίτρινα’ αγροτεμάχια θα γίνουν μόνο στα πεδία που αναφέρονται στο monitoring ή και στην ΕΑΕ;

Εάν κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθεί τροποποίηση της αίτησης, αυτή θα πρέπει να γίνει στην ΕΑΕ 2023. Επισημαίνεται πως αν κρίνεται ότι απαιτούνται αλλαγές και στα «λευκά» αγροτεμάχια θα πρέπει να τις πραγματοποιήσετε.

4) Οι αλλαγές που γίνονται στο monitoring πρέπει να γίνουν και στην ΕΑΕ;

Όσον αφορά στις αλλαγές καλλιεργειών πρέπει να πραγματοποιηθούν στην ΕΑΕ του παραγωγού. Δεν λαμβάνεται υπόψιν αλλαγή επειδή δηλώνεται στη διεπαφή ενώ αντιθέτως λαμβάνεται υπόψιν αλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί και δεν έχει δηλωθεί στη διεπαφή.

5) Εάν υπάρξει αλλαγή ψηφιοποίησης αγροτεμαχίου ή αλλαγή καλλιέργειας θα πραγματοποιηθεί εκ νέου έλεγχος;

Ναι, αφού προβείτε σε αλλαγή, θα γίνει εκ νέου έλεγχος του αγροτεμαχίου και θα ανακοινωθούν εκ νέου τα αποτελέσματα του ελέγχου.

6) Πού βρίσκονται τα αποτελέσματα (δλδ η διεπαφή); Που βρίσκεται ο κωδικός agrisnap που απαιτείται για τη λήψη των φωτογραφιών;

Η εφαρμογή της διεπαφής είναι διαθέσιμη για τα ΚΥΔ και τους online χρήστες μέσω της ΕΑΕ 2023 με τα αντίστοιχα στοιχεία εισόδου. Αφού συνδεθείτε στην ΕΑΕ 2023, από τις διαθέσιμες επιλογές στο μπλε πλαίσιο στα αριστερά της σελίδας και από την διαδρομή:

Επιτόπιοι έλεγχοι > Αποτελέσματα monitoring : είναι ανηρτημένα τα εκάστοτε αποτελέσματα ανά αγροτεμάχιο.

7) Πότε μπορούν οι παραγωγοί να προβούν στη λήψη των φωτογραφιών;

Οι παραγωγοί μπορούν να προβούν στη λήψη των φωτογραφιών μόλις διαπιστώσουν την ύπαρξη τεμαχίου εντός της εφαρμογής agrisnap. Επισημαίνεται καταρχήν ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της λήψης φωτογραφίας και του ανοίγματος της ΕΑΕ, ως εκ τούτου φωτογραφίες μπορούν να λαμβάνονται συνεχώς. Οι φωτογραφίες δύναται να ληφθούν και θα εξεταστούν ανεξαρτήτως εάν η ΕΑΕ είναι ανοιχτή για διορθώσεις ή όχι. Η καταληκτική ημερομηνία λήψης φωτογραφιών θα ανακοινώνεται

8) Είναι υποχρεωτικές οι φωτογραφίες στο agrisnap;

Οι φωτογραφίες αποτελούν αποδεικτικό της επιλεξιμότητας του αγροτεμαχίου, τόσο για τα «λευκά» όσο και για τα «κίτρινα», εφόσον ο γεωργός επιμένει για την ορθότητα του αγροτεμαχίου του. Η λήψη τους είναι απαραίτητη μια και δίνει τη δυνατότητα άμεσης προσκόμισης αποδεικτικών και είναι ο είναι ο ταχύτερος τρόπος απόδειξης από την πλευρά του παραγωγού ότι το αγροτεμάχιό του είναι σε καλή καλλιεργητική κατάσταση.

Το τεμάχιο, δηλαδή, θα πρέπει να είναι σε καλή καλλιεργητική κατάσταση ή να υπάρχει σε αυτό καλλιέργεια σε συμφωνία με τη χρήση γης. Δηλαδή,

  • αγροτεμάχιο δηλωμένο με αρόσιμη καλλιέργεια ή αγρανάπαυση θα πρέπει να αποδειχθεί ότι έχει αρόσιμη καλλιέργεια ή αγρανάπαυση
  • αγροτεμάχιο δηλωμένο με μόνιμη καλλιέργεια θα πρέπει να αποδειχθεί ότι έχει μόνιμη καλλιέργεια και
  • αγροτεμάχιο δηλωμένο με καλλιέργεια βοσκοτόπου θα πρέπει να αποδειχθεί ότι έχει καλλιέργεια βοσκοτόπου.

9) Είναι υποχρεωτικό να προβεί ο ίδιος ο παραγωγός στη λήψη της φωτογραφίας;

Όχι. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο ο παραγωγός θα δώσει τον κωδικό του. Δεν ελέγχεται το άτομο που τράβηξε τη φωτογραφία, ούτε η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε.

10) Είναι διαθέσιμη η εφαρμογή agrisnap-gr για κινητά IOS;

Όχι. Στην παρούσα φάση είναι μόνο για κινητά android. Αναμένεται να είναι σύντομα διαθέσιμη και για κινητά IOS.

11) Πρέπει οι φωτογραφίες να σταλούν όσο ο παραγωγός βρίσκεται στο αγροτεμάχιο;

Όχι. Οι φωτογραφίες δύναται να σταλούν όλες μαζί οποιαδήποτε στιγμή.  

12) Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία για τα ‘λευκά’ και τα ‘κίτρινα’ αγροτεμάχια που χρήζουν ενεργειών;

Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία προς το παρόν.

13) Γιατί ελαιώνες εμφαίνονται ως ‘λευκά’ αγροτεμάχια στο monitoring;

Tα “λευκά” αγροτεμάχια είναι τα αγροτεμάχια για τα οποία δεν έχει εξαχθεί κανένα συμπέρασμα από τη σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων, κυρίως λόγω μεγέθους/επικαλυπτόμενου και είναι πιθανόν να είναι ελαιώνες καθώς και άλλες καλλιέργειες.

14) Διορθώσεις σχετικά με το monitoring θα μπορούν να γίνουν μετά την ημερομηνία της 15ης/12;

Ναι, η ΕΑΕ θα ξανανοίξει για παρόμοιες διορθώσεις όπου θα γίνει ενημέρωση με νεότερη ανακοίνωση. Δεν είναι καταληκτική ημερομηνία η 15η Δεκεμβρίου.

15) Γιατί όταν ανοίγει η κάμερα εμφανίζεται ένα άσπρο φόντο;

Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης κατά την εγκατάσταση δεν έδωσε στην εφαρμογή την άδεια να ανοίγει η κάμερα.

Πρέπει από τις ρυθμίσεις του κινητού, να δώσει πρόσβαση στο agrisnap να χρησιμοποιεί στην κάμερα.

Πηγή:e-ea.gr

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img