spot_img
spot_img

Οδηγίες για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα σε νεοεισερχόμενους

Εγκύκλιο εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τους νεοεισερχόμενους αγρότες που παίρνουν δικαιώματα από το απόθεμα. Στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης των γεωργών νεαρής ηλικίας και τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, διενεργείται διοικητικός έλεγχος στα Νομικά Πρόσωπα (ΝΠ) με στόχο οι πληροφορίες αυτές να αξιοποιηθούν ώστε να προσδιοριστούν οι δικαιούχοι ή μη.

Σκοπός του διοικητικού ελέγχου των ΝΠ είναι να διαπιστωθεί αν τα Νομικά Πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων για τη χορήγηση ΕΑ ή της ενίσχυσης Γεωργών Νεαρής Ηλικίας. Για να διαπιστωθούν τα ανωτέρω εξετάζεται αν τα Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) που δηλώνονται στην ΕΑΕ ως οικονομικοί διαχειριστές πληρούν τα οριζόμενα της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, ο οικονομικός διαχειριστής (ΟΔ) πρέπει να πληροί σωρευτικά τα κάτωθι:

 • Τόσο ο ίδιος όσο και το Νομικό Πρόσωπο στο οποίο είναι Οικονομικός Διαχειριστής πρέπει να ασκούν γεωργική δραστηριότητα
 • Ασκεί μακροχρόνιο έλεγχο στο ΝΠ
 • Ασκεί καθημερινή διαχείριση στο ΝΠ
 • Λαμβάνει αποφάσεις για το ΝΠ, χωρίς να δύναται να ασκείται βέτο από άλλα ΦΠ
 • Κατέχει ποσοστό/μερίδιο μεγαλύτερο του 50% στο κεφάλαιο του ΝΠ.

Για το έτος αιτήσεων 2022 ο διοικητικός έλεγχος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 15 Νοεμβρίου 2022. Αποστέλλεται επιστολή (συνημμένο υπόδειγμα 2) για την αναγγελία του ελέγχου και προσκόμιση τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων.

Α. Προσδιορισμός του Οικονομικού Διαχειριστή ως Γεωργού Νεαρής Ηλικίας

1. Οι Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας – Οικονομικοί Διαχειριστές κατά την έννοια του άρθρου 50, παράγραφος 2, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και του άρθρου 49 , του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014:

 • Δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής αυτής ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης.
 • Είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης
 • Ασκούν αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους κατά το πρώτο έτος υποβολής αίτησης ενίσχυσης από το Νομικό Πρόσωπο στο πλαίσιο του καθεστώτος Γεωργών Νεαρής Ηλικίας.
 • Ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας του Οικονομικού Διαχειριστή-Γεωργού Νεαρής Ηλικίας του Νομικού Προσώπου λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία εγκατάστασης του σε αυτό.

Σε περίπτωση που πολλά φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων προσώπων που δεν είναι Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας, συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή στη διαχείριση του Νομικού Προσώπου, πρέπει τα ανωτέρω να πληρούνται σε εκείνο το ΦΠ – Γεωργό νεαρής ηλικίας που έχει ποσοστό κατοχής/μερίδιο στο κεφάλαιο του ΝΠ >50%, προκειμένου το Νομικό Πρόσωπο να αποτελέσει εν δυνάμει δικαιούχο εθνικού αποθέματος και ενίσχυσης γεωργών νεαρής ηλικίας. Συνεπώς, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον διοικητικό έλεγχο όλα τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν/ασκούν έλεγχο επί του ΝΠ.

2. Κατά το διοικητικό έλεγχο επιβεβαιώνεται ότι ο Γεωργός Νεαρής Ηλικίας- Οικονομικός Διαχειριστής (ή οι Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας- Οικονομικοί Διαχειριστές) :

 • Δεσμεύει το Νομικό Πρόσωπο με την υπογραφή του.
 • Έχει μεγαλύτερο του 50% ποσοστό κατοχής/μερίδιο στο κεφάλαιο του Νομικού Προσώπου και συμμετοχή στα κέρδη και στις ζημιές αυτού (ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του Νομικού Προσώπου όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους).

Ποσοστό κατοχής/μερίδιο στο κεφάλαιο της εταιρείας αναζητείται για Φυσικά Πρόσωπα των εταιρειών: Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Αστικός Κερδοσκοπικός Οργανισμός, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνία, Κοινωνία Κληρονόμων, Αγροτικός Συνεταιρισμός, Αστικός Συνεταιρισμός και δεν αναζητείται για τα Φυσικά Πρόσωπα των Ιερών Μονών, Ιερών Ναών, Πολιτιστικών Συλλόγων, Σωματείων,Κοινωφελών Ιδρυμάτων, Δήμων, Ταμείων, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου.

 • Συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου και των οικονομικών θεμάτων του (ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του Νομικού Προσώπου όσον αφορά στη διαχείριση, π.χ. την αγορά ενός νέου μηχανήματος, τη θέσπιση σχεδίου για σπορά/συγκομιδή, συνάπτει δάνεια με τράπεζες, συνάπτει εμπορικές συμφωνίες, κλπ). Σε αυτό το πεδίο ελέγχου περιλαμβάνονται περισσότερο σημαντικές αποφάσεις στρατηγικού χαρακτήρα, σε αντίθεση με την καθημερινή διαχείριση.
 • Ασκεί την καθημερινή διαχείριση της γεωργικής εκμετάλλευσης (π.χ. εκδίδει και αποδέχεται επιταγές, προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό, εκπροσωπεί το Νομικό Πρόσωπο ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών, κλπ)

Τα δύο ανωτέρω σημεία (συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και άσκηση της καθημερινής διαχείρισης) πρέπει να ασκούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι υπόλοιποι εταίροι του να μην μπορούν να ασκήσουν βέτο στις αποφάσεις του. Επίσης, δικαιώματα άσκησης βέτο τα οποία απλώς συνδέονται με βασικές επενδυτικές αποφάσεις, όπως η πώληση της εκμετάλλευσης ή η αλλαγή του επιχειρηματικού σκοπού της από γεωργικό σε κάτι άλλο, δε θα πρέπει να θεωρούνται επαρκή κατά την αξιολόγηση του αποτελεσματικού και μακροπρόθεσμου ελέγχου. Ενδεικτικά παραδείγματα παραθέτονται στο τέλος του κεφαλαίου Β.

Τέλος, εταίροι των οποίων η συμμετοχή στο Νομικό Πρόσωπο περιορίζεται στην παροχή κεφαλαίων για την επιχείρηση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας – Οικονομικοί Διαχειριστές, καθώς δε συμμετέχουν στην καθημερινή διαχείριση του Νομικού Προσώπου ούτε συμμετέχουν στις σχετικές συνεδριάσεις της διαχείρισης. Η ευθύνη τους συνήθως περιορίζεται στο ποσό που επενδύεται στην εταιρεία.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο:

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img