spot_img
spot_img

Νέο νομοσχέδιο για λειτουργία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Νέο νομοσχέδιο του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο: «Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ, σύσταση και λειτουργία φορέα διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας και διατάξεις για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης».

Το εν λόγω νομοσχέδιο διαιρείται σε τρία μέρη και σύμφωνα με την αιτιολογική του έκθεση:

Με το προτεινόμενο Μέρος Α’ επιχειρείται η θέσπιση ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου για την οργάνωση και τη λειτουργία του «Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ)». Μέσω της θεσμικής θωράκισης του Οργανισμού, επιδιώκεται η λειτουργική ενοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του και ως εκ τούτου η βελτιστοποίηση της δράσης του στους τομείς: α) της συμβουλευτικής υποστήριξης του εποπτεύοντος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη χάραξη αγροτικής πολιτικής, καθώς και της συμβουλευτικής υποστήριξης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, β) της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης των αγροτών, γ) της αγροτικής έρευνας, δ) της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, ε) των ελέγχων της παραγωγής, ποιότητας και της διακίνησης των αγροτικών προϊόντων, και στ) της καταγραφής, διατήρησης και αξιοποίησης των εθνικών φυτικών και ζωικών πόρων. Ειδικότερα, σκοπούνται ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του Οργανισμού, με γνώμονα την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εντεκάχρονη λειτουργία του.

Με το προτεινόμενο Μέρος Β’ αντιμετωπίζεται το ζήτημα της αποκατάστασης, προστασίας, ανάδειξης, και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και της ολοκληρωμένης διοίκησης και διαχείρισης του Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας, ως ενιαίου συνόλου, από άποψη γεωργικής οικονομίας, ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας, μέσω της σύστασης και λειτουργίας ειδικού Φορέα Διαχείρισης του Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας (εφεξής Φορέας), ως νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου που λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με το προτεινόμενο Μέρος Γ’ αντιμετωπίζονται ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης, όπως:

Το άρθρο 47 με το οποίο οι παρακάτω ενισχύσεις :

α) αποζημιώσεις που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου,

β) βάσει του Μέτρου 3.4.3 «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας» και

γ) βάσει της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2022/C 426/01) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας»

είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Επίσης με το άρθρο 44 εξασφαλίζεται:

α) η παράταση έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 της ισχύος των αποφάσεων παραχώρησης χρήσης ακινήτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2021, προκειμένου να αποτραπεί η πρόκληση άμεσων αρνητικών οικονομικών συνεπειών στους παραχωρησιούχους, οι οποίοι αποτελούν αδύναμα οικονομικά στρώματα και οι οποίοι συνεχίζουν να κατέχουν άτυπα και να καλλιεργούν τα ακίνητα που τους έχουν παραχωρηθεί, και

β) η διάθεση σε νέους αγρότες και σε επαγγελματίες αγρότες των ακινήτων της περ. α’ της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 που έμειναν αδιάθετα, προκειμένου να στηριχθούν η αγροτική παραγωγή και οι αγρότες.

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img