spot_img

Νέος Αναπτυξιακός: Λεπτομέρειες ενίσχυσης μικρομεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι λεπτομέρειες των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες αφορούν:

  • τον καθορισμό των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση, που μπορούν να υπαχθούν στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού.
  • τον καθορισμό ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής.

Το περιεχόμενο των αποφάσεων

Όσον αφορά την ΚΥΑ για τα επενδυτικά σχέδια (92195, ΦΕΚ Β/5052/27.9.2022), μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 1

ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Με τον όρο «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2. Με τον όρο «πρωτογενής γεωργική παραγωγή» νοείται η παραγωγή προϊόντων του εδάφους και της κτηνοτροφίας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να εκτελούνται περαιτέρω εργασίες που μεταβάλλουν τη φύση των προϊόντων αυτών.

3. Με τον όρο «γεωργική εκμετάλλευση» νοείται η μονάδα που αποτελείται από γη, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή.

4. Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020) και οι ορισμοί του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής και του Παραρτήματος Ι αυτού.

Άρθρο 2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ – ΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ως φορείς υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μόνο οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.

2. Τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, μπορεί να αφορούν είτε σε ίδρυση νέας μονάδας, είτε σε επέκταση υφιστάμενης μονάδας, είτε σε εκσυγχρονισμό (θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας), με ή χωρίς μετεγκατάσταση, υφιστάμενης μονάδας, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4887/2022 και της απόφασης προκήρυξης του εκάστοτε καθεστώτος ενίσχυσης του εν λόγω νόμου. Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού η μονάδα μπορεί να αυξήσει τη δυναμικότητά της, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε συγκεκριμένες κάθε φορά εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις και έχει εφοδιαστεί με τις απαραίτητες προς τούτο αδειοδοτήσεις, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσας.

3. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, δεν μπορεί να υπερβεί τις 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση κατά ρητή επιταγή του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.

Τα όρια αυτά δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό του επενδυτικού σχεδίου.

4. Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, δεν μπορεί να υπερβεί, κατ’ εφαρμογή των όρων και περιορισμών της παρ. 12 του άρθρου 14 στοιχεία β, γ και δ του καν. (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής, τα ακόλουθα ποσοστά:

α. Το 75% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

Ως μικρά νησιά νοούνται, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του καν. (ΕΕ) 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013, όλα τα νησιά εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια.

β. Το 40% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής.

γ. Το 50% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

5. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ενωσιακή και με την εθνική νομοθεσία για την περιβαλλοντική προστασία. Όταν για ένα επενδυτικό σχέδιο απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, η ενίσχυση υπόκειται στην προϋπόθεση ότι η εν λόγω εκτίμηση έχει εκτελεστεί και ότι η άδεια κατασκευής έχει χορηγηθεί για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής του σε καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4887/2022.

Για τον έλεγχο και εφαρμογή της ως άνω προϋπόθεσης απαιτείται:

α. η υποβολή βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα ότι για το επενδυτικό σχέδιο δεν απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όταν η κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπει την τήρηση της εν λόγω υποχρέωσης ή

β. η υποβολή της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από κοινού με την άδεια κατασκευής, όταν η κείμενη νομοθεσία επιβάλλει την έκδοσή της. Η εκτίμηση υποβάλλεται μετά την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου και πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.

6. Τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, δεν μπορούν να υπαχθούν στα καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4887/2022, σε περιπτώσεις παράβασης απαγορεύσεων ή περιορισμών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 (Κ.Ο.Α.), ακόμη και όταν οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμοί αφορούν μόνο την ενωσιακή στήριξη που προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό.

7. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας, συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια των παρ. 2 ή 3 του άρθρου 107 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης της παρ. 3 του άρθρου 108 της Συνθήκης, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου Ι του καν. 702/2014 και του κεφαλαίου Ι του καν. (ΕΕ) 651/2014.

Δείτε αναλυτικά στα συνημμένα αρχεία τα ΦΕΚ για τα επενδυτικά σχέδια και την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων:

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα