spot_img
spot_img

Νέες ρυθμίσεις για αποζημιώσεις ΕΛΓΑ

Τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης», με τις διατάξεις της οποίας ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Μεταξύ άλλων προτείνονται τα εξής για αποζημιώσεις ΕΛΓΑ:

  • Δύνανται, οι αποζημιώσεις των αξιολογητών και των μελών συλλογικών οργάνων που συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου, παρακολούθησης και παραλαβής των αιτήσεων στήριξης και των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 και του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027, να ανέρχονται μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ [από χίλια διακόσια (1.200) ευρώ] μηνιαία και όχι πέραν των τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) ευρώ [από δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ] ετησίως, κατά παρέκκλιση του αρ. 21 του ν. 4354/2015.
  • Λογίζονται νόμιμες, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης που εκδόθηκαν από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και αφορούν σε δαπάνες του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας των οικονομικών ετών 2019, 2020, 2021 και 2022.
  • Καθίστανται νόμιμες και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) οικονομικού έτους 2022, δαπάνες ύψους τριάντα δύο εκατομμυρίων πενιακοσίων χιλιάδων (32.500.000) ευρώ, οι οποίες προέκυψαν από πορίσματα ζημιών στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο εντός του έτους 2022 και αφορούν πληρωμές των ασφαλισμένων παραγωγών, οι οποίες καταβλήθηκαν καθ’ υπέρβαση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΛ.Γ.Α.

Προτεινόμενες διατάξεις:

Άρθρο 4

Αποζημίωση αξιολογητών και μελών συλλογικών οργάνων που συμμετέχουν σε διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου, παρακολούθησης και παραλαβής πράξεων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2022 και του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 – 2027

Οι αποζημιώσεις των αξιολογητών και των μελών συλλογικών οργάνων που συμμετέχουν σε διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου, παρακολούθησης και παραλαβής των αιτήσεων στήριξης και των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 και του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, δύνανται να ανέρχονται μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ μηνιαία και σωρευτικά όχι πέραν των τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσθετης αμοιβής επίτευξης στόχων, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Άρθρο 5

Διευθέτηση δαπανών του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης που εκδόθηκαν από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και αφορούν τα οικονομικά έτη 2019, 2020, 2021 και 2022, εντός των εγγεγραμμένων πιστώσεων του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, λογίζονται νόμιμες, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης. Οι δαπάνες των κατ’ εκτέλεση ανωτέρω αποφάσεων αναλαμβάνονται, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται σε βάρος των οικείων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων «Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας» των οικονομικών ετών 2019, 2020, 2021 και 2022.

Άρθρο 6

Έγκριση χρήσης διαθεσίμων Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων καθ’ υπέρβαση του προϋπολογισμού του έτους 2022

Δαπάνες ύψους τριάντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (32.500.000) ευρώ, οι οποίες προέκυψαν από πορίσματα ζημιών στις καλλιέργειες φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, εντός του έτους 2022, που αφορούν πληρωμές των ασφαλισμένων παραγωγών, μετά την εκκαθάριση και την οριστικοποίηση της αξίας των αποζημιώσεων, οι οποίες καταβλήθηκαν καθ’ υπέρβαση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), καθίστανται νόμιμες, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΛ.Γ.Α. του οικονομικού έτους 2022 και καλύπτονται διά πόρων του ΕΛ.Γ.Α., από την είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του ίδιου έτους.

Αναλυτικά ολόκληρη η τροπολογία το συνημμένο αρχείο:

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img