spot_img

Μηδενικός ΕΦΚ για αγροτικό πετρέλαιο, μείον 6% ο Φ.Π.Α. για λιπάσματα

Μηδενικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία και μείωση του ΦΠΑ για τα λιπάσματα στο 6% προβλέπει μεταξύ άλλων ρυθμίσεων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τον ΕΝΦΙΑ που κατατέθηκε στη βουλή από τις 15 Μαρτίου προς ψήφιση.

Το νομοσχέδιο στηρίζεται  στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης και του ΥπΑΑΤ για την επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου, ύψους 60 εκατ. ευρώ προς 340.000 περίπου γεωργούς. Η επιστροφή θα αφορά όλο το 2022 και η διαδικασία θα προκύψει από σχετική ΚΥΑ το στις επόμενες ημέρες.

Ειδικότερα, στην έκθεση αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 50

Με την προτεινόμενη διάταξη το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία φορολογείται για το έτος 2022 με μηδενικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για το εν λόγω διάστημα, κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος εφαρμόζεται ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ίδιου νόμου, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε τετρακόσια δέκα (410) ευρώ ανά χιλιόλιτρο και επιστρέφεται σε χρόνο που θα καθοριστεί με τη σχετική κανονιστική πράξη ποσό ίσο με τον ως άνω οριζόμενο συντελεστή Ε.Φ.Κ., σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην κανονιστική πράξη της ίδιας διάταξης.

Περαιτέρω, με την προτεινόμενη διάταξη εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ για την έκδοση κοινής απόφασης στην οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο χρόνος επιστροφής, τα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή, ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου κινητήρων για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου, καθώς και κάθε σχετικό θέμα με την εφαρμογή της διάταξης.

Η προτεινόμενη διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Άρθρο 51

Με την προτεινόμενη διάταξη τα αγαθά της παρ. 38 του Κεφαλαίου Α ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, ήτοι Λιπάσματα, των ΔΚ 3101, 3102, 3103, 3104 και 3105 μετατάσσονται από τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ δεκατρία τοις εκατό (13%) στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%). Παρέχεται η δυνατότητα στους αγρότες και τους σχετιζόμενους με την αγροτική παραγωγή να προμηθεύονται στο εσωτερικό της χώρας τα εν λόγω αγαθά με μικρότερη επιβάρυνση.

Οι προτεινόμενες διατάξεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 50

Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία – Προσθήκη παρ. 4Β στο άρθρο 78 του ν. 2960/2001

Στο άρθρο 78 του ν. 2960/2001 (Α΄265) προστίθεται παρ. 4Β, ως εξής:

«4Β. α. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του παρόντος, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία καθορίζεται, από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022, μηδενικός συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης ανά χιλιόλιτρο. Για το διάστημα ισχύος του μηδενικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρμόζεται ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται, κατά τον χρόνο που καθορίζεται με την κανονιστική πράξη της περ. β’, ποσό ειδικού φόρου κατανάλωσης ίσο με τον ως άνω οριζόμενο συντελεστή σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που καθορίζονται στην ίδια πράξη.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο χρόνος επιστροφής, τα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή, ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.»

Άρθρο 51

Υπαγωγή των λιπασμάτων των ΔΚ 3101, 3102, 3103, 3104, 3105 στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% – Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

Στην παρ. 38 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄248) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως:

«Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).».

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα