spot_img
spot_img

Μέσα και οι Λαϊκές Αγορές στο Market Pass – Ηλεκτρονικές οι πληρωμές των δικαιούχων

Οι Λαϊκές Αγορές, όπως και κάθε κατάστημα που δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων, περιλαμβάνονται στις δυνατότητες που δίνει στους δικαιούχους καταναλωτές η χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας αγορών, με την οποία θα ενισχυθούν για τους μήνες, Φεβρουάριο έως Ιούλιο 2023, με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους για αγορές αγαθών κάθε είδους, λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ). Φυσικά, όσοι δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές Αγορές θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τον κατάλληλο εξοπλισμό για υποδοχής ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Συγκεκριμένα,, τα παραπάνω αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στην αιτιολογική έκθεση τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για αντιμετώπιση πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και προστασία δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

Αναλυτικότερα, στην εν λόγω τροπολογία καθορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης της εν λόγω κάρτας, οι δικαιούχοι και ο τρόπος χρήσης της, ως εξής:

 • Με συντελεστή 33% θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων και με το ποσό αυτό θα χρηματοδοτηθεί η κάρτα αγοράς που θα χορηγηθεί σε 3,4 εκατ. νοικοκυριά.
 • H πλατφόρμα θα ανοίξει στα μέσα Φεβρουαρίου, ενώ οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν στα τέλη του ίδιου μήνα και το μέτρο θα διαρκέσει για έξι μήνες.
 • Η ενίσχυση ανέρχεται σε 10% επί του ύψους των αγορών ειδών κάθε είδους από τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων και έως τα ακόλουθα όρια που διαμορφώνονται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.
 • Η ενίσχυση δίνεται σε επίπεδο νοικοκυριού. Ως μέλη του νοικοκυριού λαμβάνονται οι σύζυγοι ή μέλη με σύμφωνο συμβίωσης, τα εξαρτώμενα τέκνα αυτών, τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη και τα φιλοξενούμενα μέλη.
 • Το μηνιαίο όριο αγορών ανά νοικοκυριό επί του οποίου λαμβάνει την ενίσχυση 10%, ανέρχεται σε 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, αυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και έως 1000 ευρώ αγορές.

Μηνιαίο όριο αγορών και ύψος ενίσχυσης:

 • * Μονομελές νοικοκυριό: 220 ευρώ μηνιαίες αγορές, 22 ευρώ μηνιαία ενίσχυση
 • * Ζευγάρι χωρίς τέκνα: 320 ευρώ μηνιαίες αγορές, 32 ευρώ μηνιαία ενίσχυση
 • * Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 320 ευρώ μηνιαίες αγορές, 32 ευρώ μηνιαία ενίσχυση
 • * Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 420 ευρώ μηνιαίες αγορές, 42 ευρώ μηναία ενίσχυση
 • * Ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 420 ευρώ μηνιαίες αγορές, 42 ευρώ μηνιαία ενίσχυση
 • * Ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 520 ευρώ μηνιαίες αγορές, 52 ευρώ μηνιαία ενίσχυση
 • * Ζευγάρι με τρία εξαρτώμενα τέκνα: 620 ευρώ μηνιαίες αγορές, 62 ευρώ μηνιαία ενίσχυση
 • * Ζευγάρι με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα: 720 ευρώ μηνιαίες αγορές, 72 ευρώ μηνιαία ενίσχυση.
 • Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τα ποσά καταβάλλονται ανά τρίμηνο και το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 80% των ανωτέρω ποσών.

Η τροπολογία

Σύμφωνα με το πλήρες περιεχόμενο της τροπολογίας που κατατέθηκε στο προαναφερθέν νομοσχέδιο στη Βουλή προβλέπονται τα ακόλουθα :

1.α. Θεσπίζεται έκτακτη Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.) για το φορολογικό έτος 2022, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854 της 6ης Οκτωβρίου 2022, σχετικά με παρέμβαση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας.

Β .Καθορίζονται:

– οι υπόχρεοι καταβολής της ως άνω συνεισφοράς.

– ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της.

γ. Παρέχεται η δυνατότητα στους υπόχρεους, έκπτωσης του ποσού της συνεισφοράς, ως δαπάνης, κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών τους.

2.α. Προβλέπεται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η χορήγηση στους αναφερόμενους δικαιούχους, οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη μέρους του κόστους αγοράς ειδών διατροφής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα (Market pass ή Food Pass).

β. Καθορίζονται τα εισοδηματικά, οικογενειακά και περιουσιακά κριτήρια καθώς και ο τρόπος χορήγησης της ως άνω ενίσχυσης.

γ. Προβλέπεται η λειτουργία ειδικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr Ε.Ψ.Π.) που δημιουργείται από την εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.).

δ. Προβλέπεται το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης καθώς και η απαλλαγή της από οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δέσμευση, συμψηφισμό με βεβαιωμένα χρέη προς τους αναφερόμενους στην υπό ψήφιση διάταξη φορείς.

Αναλυτικά, η τροπολογία στο συνημμένο αρχείο:

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img