spot_img
spot_img

Κομισιόν: Εγκρίθηκαν 330 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ευρωπαίων αγροτών

Η Κομισιόν ενέκρινε την πρόταση ενίσχυσης 330 εκατ. ευρώ προς τους αγρότες 22 Κρατών -Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως γνωστοποίησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας, Γιάνους Βοϊτσεχόφκσι.

Η οικονομική ενίσχυση που θα λάβει η χώρα μας ανέρχεται σε 15.773.591.

Τα εν λόγω κονδύλια αφορούν σε ενισχύσεις προς τους γεωργούς της ΕΕ που πλήττονται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, υψηλό κόστος εισροών και από τις συνέπειες διαφόρων συναφών με το εμπόριο ζητημάτων.

Η νέα δέσμη μέτρων στήριξης θα αποτελείται από 330 εκατ. ευρώ για 22 κράτη μέλη. Επιπλέον, τα κράτη μέλη ενέκριναν σήμερα τη δέσμη μέτρων ύψους 100 εκατ. ευρώ για γεωργούς στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, η οποία υποβλήθηκε στις 3 Μαΐου. Διάφορα άλλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας υψηλότερων προκαταβολών, να στηρίξουν τους γεωργούς που πλήττονται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα.

Οι πληρωμές και για τις δύο δέσμες μέτρων στήριξης που πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 του μέτρου, την αξιολόγησή του και τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί για την αποφυγή του ανταγωνισμού και υπεραντιστάθμισης.

Σύμφωνα με την πρόταση που είχε κατατεθεί και είχαμε δημοσιεύσει οι χώρες έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν αυτή τη στήριξη της ΕΕ με εθνικά κονδύλια σε ποσοστό έως και 200%. Τα κράτη μέλη είχαν κοινοποιήσει στην Επιτροπή αξιολογήσεων των δυσκολιών που αντιμετώπιζαν οι οικείοι γεωργικοί τομείς τους. Το μέτρο θα ψηφιστεί από τα κράτη μέλη στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών.

Ποσά διαθέσιμα στα κράτη μέλη (σε ευρώ)
Αυστρία5 529 091
Βέλγιο3 912 118
Κροατία3 371 029
Κύπρος574 358
Τσεχία6 862 150
Δανία6 352 520
Εσθονία1 722 597
Φινλανδία4 269 959
Γαλλία53 100 820
Γερμανία35 767 119
Ελλάδα15 773 591
Ιρλανδία9 529 841
Ιταλία60 547 380
Λετονία6 796 780
Λιθουανία10 660 962
Λουξεμβούργο462 680
Μάλτα240 896
Κάτω Χώρες4 995 081
Πορτογαλία11 619 548
Σλοβενία1 234 202
Ισπανία81 082 911
Σουηδία5 594 367

Σε ό,τι αφορά τη δέσμη μέτρων στήριξης ύψους 100 εκατ. ευρώ για τους γεωργούς στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, θα διατεθούν 9,77 εκατ. ευρώ στη Βουλγαρία, 15,93 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία, 39,33 εκατ. ευρώ στην Πολωνία, 29,73 εκατ. ευρώ στη Ρουμανία και 5,24 εκατ. ευρώ στη Σλοβακία. 

Οι γεωργοί από αυτά τα πέντε κράτη μέλη αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με τα εμπόδια εφοδιαστικής μετά τις μεγάλες εισαγωγές ορισμένων αγροδιατροφικών προϊόντων από την Ουκρανία. Έκτακτα και προσωρινά προληπτικά μέτρα για τις εισαγωγές περιορισμένου αριθμού προϊόντων από την Ουκρανία τέθηκαν σε ισχύ στις 2 Μαΐου και θα καταργηθούν σταδιακά έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2023. 

Μια κοινή πλατφόρμα συντονισμού ασχολείται επίσης με τη βελτίωση των ροών εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας μέσω των λωρίδων αλληλεγγύης.

Τέλος, εκτός από αυτή την άμεση χρηματοδοτική στήριξη, η Επιτροπή προτείνει να επιτραπεί η καταβολή υψηλότερων προκαταβολικών κονδυλίων της ΚΓΠ. Έως το 70 % των άμεσων ενισχύσεων τους και το 85 % των ενισχύσεων αγροτικής ανάπτυξης που σχετίζονται με την έκταση και τα ζώα που θα μπορούσαν να είναι στη διάθεση των γεωργών από τα μέσα Οκτωβρίου για τη βελτίωση της ταμειακής τους κατάστασης. 

Τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ώστε να ανακατευθύνουν τα κονδύλια της ΚΓΠ προς επενδύσεις που αποκαθίστανται το δυναμικό παραγωγής από καταστροφή καλλιεργειών, απώλεια εκτρεφόμενων ζώων και καταστροφή κτιρίων, μηχανημάτων και υποδομών λόγω δυσμενών κλιματικών φαινομένων. 

Οι τροποποιήσεις που επιφέρουν οι εθνικές κυβερνήσεις στο πλαίσιο αυτό δεν θα συνυπολογίζονται στο μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό τροποποιήσεων. Ομοίως, παρέχεται επίσης ευελιξία στην εφαρμογή των τομεακών προγραμμάτων για τον οίνο και τα οπωροκηπευτικά . Αυτό επιτρέπει στους δικαιούχους να προσαρμόσουν καλύτερα τα μέτρα τους στην τρέχουσα κατάσταση της αγοράς.

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img