spot_img
spot_img

Μόνο με πολιτικές αποφάσεις θα λυθεί η ομηρία των επενδυτών του μέτρου 4.2.1.

Μεγάλη απήχηση είχε το θέμα της «ομηρίας» των επενδυτών του μέτρου 4.2.1 που αναδείξαμε ως περιοδικό ΦΡΟΥΤΟΝΕΑ, και πώς να μην έχει άλλωστε όταν πολλοί συνδρομητές μας έχουν εγκλωβιστεί στην γραφειοκρατική αντίληψη του Υ.Α.Α&Τ. και ειδικότερα στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών βλέποντας τις επενδύσεις τους να καρκινοβατούν και να χάνουν, όπως φαίνεται, τα χρήματα τους.

Επειδή το θέμα είναι καθαρά πολιτικό, ρωτήσαμε τον Υπουργό Υ.Α.Α&Τ. να μας πει τι προτίθεται να πράξει για να λυθεί αυτό το θέμα. Η ερώτηση που του θέσαμε ήταν η εξής:

Η ερώτηση στον κ. Υπουργό!

Πολλοί επενδυτές που έχουν ενταχτεί στο μέτρο 4.2.1 διαμαρτύρονται έντονα, κάνοντας μάλιστα λόγο ότι βρίσκονται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, καθώς για να φτάσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ένα αίτημα πληρωμής τους, χρειάζονται στην καλύτερη περίπτωση 8 μήνες, ενώ δεν λείπουν και περιπτώσεις όπου ξεπερνιούνται ακόμα και οι 12 μήνες και αυτό γιατί γίνονται 3 έλεγχοι στον ίδιο φάκελο! Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι επενδύσεις που είναι καθοριστικές για την επιβίωση του αγροτικού τομέα της χώρας μας, είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος να μην ολοκληρωθούν, καθώς έχουμε φτάσει στο παράδοξο να χρειάζονται 6 μήνες για να χτιστεί εξ αρχής π.χ. ένα συσκευαστήριο 3.000 τ.μ., αλλά για να εξετάσουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας το αίτημα πληρωμής για ένα τέτοιο έργο να χρειάζονται 8 ή και 12 μήνες. Ενώπιον αυτής της ομολογουμένως τραγικής κατάστασης, που κάποιες Διευθύνσεις του Υπουργείου σας κρατάνε «ομήρους» δεκάδες επενδυτές του αγροτικού χώρου, τι σκοπεύετε να πράξετε, ώστε ο έλεγχος ενός αιτήματος πληρωμής των επενδυτών του μέτρου 4.2.1, να μειωθεί στους 2 μήνες, που είναι και ένα εύλογο διάστημα, για τη σημερινή οικονομική συγκυρία;

Η απάντηση στην ερώτηση!

Ο Υπουργός αντί να απαντήσει στην ερώτηση μας, μας έστειλε την απάντηση της Υπηρεσίας την οποία και δημοσιεύουμε, σχολιάζοντας ταυτόχρονα (με κόκκινο χρώμα), τις θέσεις της Υπηρεσίας. Περιμένουμε και τα δικά σας σχόλια έτσι ώστε να καταλάβει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πόσο σημαντικό είναι να δώσει μια

ΛΥΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ στο θέμα της ομηρίας των επενδυτών.

Η απάντηση της  Υπηρεσίας:

«Έχουμε την άποψη ως μοναδικός εξουσιοδοτημένος διαχειριστής του συγχρηματοδοτούμενου Υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020, ότι «εντυπώσεις» των δικαιούχων για «μεσολαβών χρονικό διάστημα ελέγχου» φέρονται να δημιουργήθηκαν λόγω των παρακάτω απολύτως απαραίτητων αναγκών και διαπιστώσεων:

i) της δημιουργίας νέου ορθότερου και αυστηρά δεσμευτικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας-εφαρμογής του ΥΜ4.2 από τις διαπιστώσεις καταλογισμού αχρεωστήτων ποσών Δημόσιας Ενίσχυσης στη Χώρα μας, σύμφωνα με τους ετήσιους βασικούς ελέγχους από το 2015 της DG AGRI, ως βασικός οικονομικός εταίρος για τις απορροφήσεις της Δημόσιας Ενίσχυσης, 

Το γεγονός ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι πιο αυστηρό, ισχύει από το 2015 και δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε τους τελευταίους μήνες. Άρα ήταν γνωστό και με αυτό το πλαίσιο διεκπεραιωνόταν και αιτήματα  τα προηγούμενα  χρόνια  χωρίς να υπάρχει αυτή η 8μηνη ή 12μηνη καθυστέρηση!  Εξάλλου, για να επιταχυνθεί η προώθηση των αιτημάτων πληρωμής, έχει δοθεί η δυνατότητα στην Υπηρεσία να λαμβάνει βοήθεια από ιδιώτες εξωτερικούς συνεργάτες. Αξιοποίησε αυτή την βοήθεια αποτελεσματικά η Διεύθυνση; Το αποτέλεσμα πάντως δείχνει ότι μάλλον δεν την αξιοποίησαν στον βαθμό που θα έπρεπε, οπότε παραμένει το ερώτημα, «γιατί»;

ii) της ανάπτυξης του νέου και αυστηρά δεσμευτικού πληροφοριακού συστήματος (ΠΣΚΕ) και της αναγκαίας διασύνδεσής του με το ΟΠΣΑΑ του διαπιστευμένου Οργανισμού πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ,

iii) της ένταξης πολύ μεγάλου αριθμού αιτήσεων στήριξης (380) σε μικρό αναλογικά χρονικό διάστημα (1 ½ έτος), 

Αυτό είναι αλήθεια, αλλά η υπηρεσία έπρεπε να το περιμένει!!! Τι έπραξε λοιπόν για αυτό; Πως προετοιμάστηκε για να διεκπεραιώσει το ταχύτερο δυνατόν αυτά τα αιτήματα πληρωμών; Αλήθεια, από τα 380 αιτήματα που αναφέρει η υπηρεσία, πόσα έχουν προχωρήσει προς πληρωμή μέχρι και σήμερα; Θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον να  μας απαντήσει  σε αυτό  η  Διεύθυνση Προγραμματισμού!

iv) της πανδημίας COVID που αδρανοποίησε για ένα χρονικό διάστημα τις υλοποιήσεις των ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων και την ύστερον ενεργοποίησή τους, με την ταυτόχρονη σχεδόν υποβολή πολλών αιτήσεων τροποποίησης ή πληρωμής της στήριξης και ενώ η εφαρμογή του ΠΣΚΕ άρχεται μόλις από τον 02/2020 και

Δεν είναι απάντηση Υπηρεσίας ότι ήρθαν πολλές αιτήσεις μαζί. Έπρεπε να το περιμένουν, διότι από την αρχή γνώριζαν τον αριθμό των εγκεκριμένων αιτήσεων και έπρεπε να ζητήσουν από τον Υπουργό να ενισχυθούν με προσωπικό. Αυτή η απάντηση δείχνει και το πώς αντιλαμβάνονται στην Διεύθυνση Προγραμματισμού την δουλειά τους.

v) της συνεχούς έλλειψης κάθε είδους στοιχείων, δικαιολογητικών ή και εκθέσεων τεκμηρίωσης κατά περίπτωση, που όφειλαν σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας/εφαρμογής αλλά πολλές φορές και τα κοινά διδάγματα της λογικής και της εμπειρίας, να συνοδεύουν υποχρεωτικά όλες τις αιτήσεις τροποποίησης ή πληρωμής της στήριξης των δικαιούχων και που μας διαβιβάζονται από τους δικαιούχους καθημερινά ύστερα από επαναλαμβανόμενες οχλήσεις μας, είτε τηλεφωνικώς είτε εγγράφως.

Αυτό είναι απαράδεκτο και σε μεγάλο βαθμό ψευδές. Η υποβολή των αιτήσεων τροποποίησης πληρωμής κ.ο.κ. γίνεται μέσα από το πληροφοριακό σύστημα, το οποίο ζητάει συγκεκριμένα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών εκθέσεων. Άρα δεν είναι δυνατόν να υποβάλει κάποιος τέτοιο αίτημα χωρίς να επισυνάψει τα δικαιολογητικά. Το να ρίχνουν την αδικαιολόγητη 8μηνη καθυστέρηση, στους επενδυτές ή τους συμβούλους είναι απαράδεκτο.

Κατόπιν των παραπάνω διαλαμβανομένων καθίσταται πασιφανές ότι η Υπηρεσία μας σε κάθε περίπτωση τηρώντας πάντα την βασική ενωσιακή αρχή της ίσης αντιμετώπισης των δικαιούχων και στο μέτρο του δυνατού προσπαθεί υπερμέτρως να θεμελιώσει με κάθε επιμέλεια, εφόσον είναι επιτρεπτό, όλες τις φερόμενες μη επιλέξιμες προς συγχρηματοδότηση διαπιστώσεις από την διενέργεια των διοικητικών της ελέγχων, επί αιτήσεων δικαιούχων και στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια είναι πλέον σε θέση να διατυπώσει σαφή και ολοκληρωμένη διατύπωση των συμπερασμάτων της, πρωτίστως προς το συμφέρον της Χώρας μας.»

Τι μας είπε τελικά η Σκαλιστήρη;

Όπως βλέπουμε, από την απάντηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών, το θέμα δεν είναι διοικητικό αλλά καθαρά πολιτικό και για αυτό υποβάλλαμε την ερώτηση στον Υπουργό. Το γεγονός ότι μια Υπηρεσία αδυνατεί να υλοποιήσει ένα έργο σε λογικό χρονικό διάστημα, είναι θέμα του πολιτικού προϊσταμένου, ο οποίος θα πρέπει να το λύσει άμεσα. Το μέτρο 4.2 είναι νευραλγικής σημασίας και όλες οι επενδύσεις που γίνονται στο αγροδιατροφικό τομέα υποβάλλουν τα αιτήματα ενίσχυσης σε αυτή την Διεύθυνση.

Δεν είναι λοιπόν λογικό, ξεπερασμένες αντιλήψεις, οι οποίες ενδεχομένως να κρύβουν και άλλες «επιδιώξεις», να οδηγούν τους επενδυτές σε οικονομικό αδιέξοδο όταν μάλιστα οι επενδυτές του μέτρου 4.2.1, έχουν να αντιμετωπίσουν εκτός από την γραφειοκρατική αντίληψη και την ραγδαία αύξηση των πρώτων υλών. Πότε λοιπόν θα ολοκληρωθούν αυτά τα ρημάδια τα έργα, όταν αντί να εφαρμοστούν διαδικασίες fast track, η Διεύθυνση Προγραμματισμού «σκαλίζει» τους φακέλους για 3η συνεχόμενη φορά και κρύβεται πίσω από ευρωπαϊκούς κανονισμούς;

Ο υπουργός πρέπει να πάρει ΑΜΕΣΑ θέση και να δεσμευθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αποπληρωμής των αιτημάτων του μέτρου 4.2.1., κάτι ανάλογο δηλαδή που έχει αποφασιστεί στον αναπτυξιακό νόμο, όπου υπάρχει η δέσμευση ότι από την αίτηση μέχρι την τελική πληρωμή ο χρόνος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους δυο μήνες.

Στην περίπτωση των επενδυτών του μέτρου 4.2.1 που τα αιτήματα πληρωμής έχουν φτάσει τους 8 και 12 μήνες, δεν θα λάβει ο κ. Γεωργαντάς;  ανάλογη απόφαση;

Δεν θα  ελευθερώσει τους 380 επενδυτές από την ομηρία της γραφειοκρατίας;

Δεν περιμένουμε κάποια απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα, αλλά

ΛΥΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!

Τάκης Ορφανός

Εκδότης περιοδικού ΦΡΟΥΤΟΝΕΑ

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img