spot_img
spot_img

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επιπλέον χρηματοδότηση από το αποθεματικό κρίσεων ζητούν οι Υπουργοί Γεωργίας

Πρόσθετη χρηματοδότηση, μέσω του αποθεματικού κρίσεων της Κοινής Αγροτικής Πολικής, ζήτησαν κράτη μέλη της Ε.Ε. κατά την διάρκεια της συνεδρίασης των Υπουργών Γεωργίας, την Τρίτη 30 Μαΐου στις Βρυξέλλες.

Το συγκεκριμένο αίτημα απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την διάρκεια συζήτησης του θέματος σχετικά με την «Κατάσταση των αγορών αγροτικών προϊόντων ιδίως μετά την εισβολή στην Ουκρανία» όπου τα θέματα που τέθηκαν περιελάμβαναν:

  • τον συνεχή αντίκτυπο των υψηλών τιμών της ενέργειας και των εισροών στους αγρότες και τους παραγωγούς τροφίμων,
  • τις προκλήσεις που τίθενται στους αγρότες από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες στη νότια Ευρώπη και
  • ζητήματα σε συγκεκριμένες περιοχές και τομείς, συμπεριλαμβανομένων των γαλακτοκομικών, της κτηνοτροφίας, των φρούτων και του κόκκινου κρασιού.

Όσον αφορά τις ελληνικές θέσεις επί του θέματος, ο αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος στην Ε.Ε., κος Ιωάννης Γκίκας, εκπροσωπώντας τον υπηρεσιακό Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργο Τσακίρη, επισήμανε: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αναδειχθεί από τις κρίσεις των τελευταίων ετών είναι η υπέρμετρη επιβάρυνση και συρρίκνωση του εισοδήματος των αγροτών και η μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Κάθε ενδεχόμενη έκτακτη στήριξη πρέπει να είναι ευέλικτη, εξατομικευμένη και στενά συνδεδεμένη με τις έκτακτες επείγουσες ανάγκες στους πληττόμενους τομείς κάθε κράτους μέλους. Επίσης, οφείλει να βασίζεται σε αναλυτική, διαφανή και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση από τις αρμόδιες εθνικές διοικήσεις».

Πιο αναλυτικά, ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος, κ. Γκίκας, επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας σε κάθε προσπάθεια επιβίωσης των αγροτών στην Ουκρανία και την ικανοποίηση για την παράταση της πρωτοβουλίας της Μαύρης Θάλασσας. Επιπλέον, τόνισε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τις σημαντικές επιβαρύνσεις στην εγχώρια αγορά των όμορων με την Ουκρανία κρατών-μελών. Επισήμανε ότι οι διαταραχές στις εμπορικές ροές, το αυξημένο κόστος παραγωγής, των ελλείψεων στα λιπάσματα, των προβλημάτων στις μεταφορές, αλλά και η περιορισμένη δυνατότητα ρευστότητας για τις αναγκαίες επενδύσεις προς την πράσινη μετάβαση, έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα για τις ηγεσίες και διοικήσεις των κρατών μελών. Σημείωσε ότι κάθε ενδεχόμενη έκτακτη στήριξη πρέπει να είναι ευέλικτη, εξατομικευμένη και στενά συνδεδεμένη με τις έκτακτες επείγουσες ανάγκες στους πληττόμενους τομείς κάθε κράτους μέλους. Επίσης, τόνισε ότι κάθε στήριξη οφείλει να βασίζεται σε αναλυτική, διαφανή και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση από τις αρμόδιες εθνικές διοικήσεις. Τέλος, ανέφερε ότι, επειδή η κρίση που βιώνουμε είναι πολυ-παραγοντική και αφορά σε αρκετούς τομείς ενωσιακής πολιτικής, προκαλώντας άμεσες και έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις στον αγροδιατροφικό τομέα, είναι σαφές ότι ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ δεν μπορεί να αποτελεί τη μοναδική πηγή χρηματοδότησης.

Στα θέματα της συνεδρίασης των υπουργών περιλαμβάνονται επίσης και τα εξής:

«Έγγραφο-ΑΟΒ Πορτογαλίας, Ισπανίας, Ιταλίας και Γαλλίας για παρατεταμένη ξηρασία»

Επ΄αυτού ο κ. Γκίκας υπογράμμισε την κατανόηση στις ανησυχίες τεσσάρων κρατών μελών (Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία) που πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα παρατεταμένη ξηρασία και έντονες πλημμύρες, ένα θέμα που αποτελεί συχνό πρόβλημα των μεσογειακών χωρών και απασχολεί πολύ και την Ελλάδα. Υπογράμμισε τον έντονο προβληματισμό της χώρας μας για την πύκνωση των εναλλαγών ακραίων καιρικών φαινομένων. Επισήμανε τις αρνητικές συνέπειες των πολλαπλών κρίσεων που πλήττουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλήγοντας ότι η ευελιξία στην εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου είναι αναγκαία. Τέλος, τόνισε ότι η χρήση του γεωργικού αποθεματικού θα πρέπει να αποφασίζεται κατά προτεραιότητα για τέτοιου είδους σοβαρά, έκτακτα προβλήματα που επιφέρουν μείωση στην ευρωπαϊκή αγροτική παραγωγή και θέτουν σε κίνδυνο την επισιτιστική αυτονομία της Ένωσης.

«Κανονισμός για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας: Πτυχές της ασφάλειας των τροφίμων και της σπατάλης τροφίμων»

Ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος ανέφερε ότι η Ελλάδα συμφωνεί με τους στόχους της πρότασης κανονισμού για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας των αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι συνάδουν με τους στόχους βιωσιμότητας, περιορίζοντας τη σπατάλη των πρώτων υλών, προάγοντας την ανακύκλωση και μειώνοντας κατά πολύ τα απορρίμματά τους. Ωστόσο, δήλωσε ότι ο αγροδιατροφικός τομέας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης του και του ευαίσθητου χαρακτήρα των σχετικών προϊόντων, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και μια περισσότερο ισορροπημένη προσέγγιση, προκειμένου να αποφευχθεί η διατάραξη στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πιέσεις στους εμπλεκόμενους φορείς, να διασφαλιστεί η υγεία του καταναλωτή και η ποιότητα των προϊόντων.

«Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αυστραλία»

Τέλος, ο κ. Γκίκας αναφορικά με την τρίτη δασμολογική προσφορά, εστίασε στη διασφάλιση των βασικών συμφερόντων του ενωσιακού αγροτικού τομέα. Τόνισε τις έντονες επιφυλάξεις της Ελλάδας για την πλήρη προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων, καθώς και για μια σειρά ευαίσθητων προϊόντων, όπως το αιγοπρόβειο κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Από τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης, την 5η υπουργική διάσκεψη μεταξύ Αφρικανικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρέχουσες πρακτικές σχετικά με την εμπορία κατεψυγμένων προϊόντων, αξίζει να αναφερθεί η επισήμανση του κ. Γκίκα για τη στήριξη της πρότασης της Κροατίας αναφορικά με τη θέσπιση κανόνων που να καθορίζουν λεπτομερώς τη διάρκεια ζωής των κατεψυγμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης.

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img