spot_img
spot_img

Δωρεάν παροχή αγροτικών συμβουλών από την PROTYPON

Ανοιχτή παραμένει η πρόσκληση του Μέτρου 2.1 για την δωρεάν χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αγρότες από πιστοποιημένους φορείς παροχής γεωργικών συμβουλών. Οι στόχοι του συγκεκριμένου Μέτρου είναι να φέρει κοντά τον αγρότη με τον γεωργικό σύμβουλο, προκειμένου ο αγρότης να επωφεληθεί μέσα από τη λήψη συγκεκριμένων γεωργικών συμβουλών και να λάβει τις ορθότερες δυνατές αποφάσεις για την αγροτική του εκμετάλλευση, μέσα στο σύνθετο περιβάλλον των σύγχρονων απαιτήσεων και συνθηκών. Για παράδειγμα, ο παραγωγός μπορεί, μέσα από τη λήψη γεωργικών συμβουλών, να αντιμετωπίσει καλύτερα τις επιπτώσεις του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και να μετριάσει τις δυσμενείς επιπτώσεις του.

Η γκάμα των θεμάτων συμβουλευτικής

Η γκάμα θεματικών συμβουλευτικών πεδίων από την PROTYPON από τα οποία μπορεί να επιλέξει κάθε παραγωγός είναι ευρεία και περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

 • Πολλαπλή συμμόρφωση – Επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές
 • Ορθολογική χρήση νερού, λιπασμάτων και ζωικών αποβλήτων
 • Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία
 • Κλιματική αλλαγή – Αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων
 • Ενισχύσεις για το περιβάλλον τη γεωργία και το κλίμα – Βιολογική γεωργία
 • Εκσυγχρονισμός εκμεταλλεύσεων – Βελτίωση βιωσιμότητας / ανταγωνιστικότητας
 • Κίνδυνοι σε γεωργία και κτηνοτροφία και διαχείρισή τους
 • Εργασιακή ασφάλεια
 • Σχεδιασμός της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Διοίκηση και διαχείριση εκμεταλλεύσεων – Τεχνικές Καλλιέργειας – Νέες Τεχνολογίες

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παροχή γεωργικών συμβουλών είναι εντελώς δωρεάν για τους παραγωγούς, ενώ μπορούν να λάβουν έως τρείς συμβουλές για όλη την διετή διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. Επιπλέον είναι δυνατή χωρίς κανένα κόστος για τον παραγωγό, για την βέλτιστη παροχή της συμβουλής, η διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων στην αγροτική του εκμετάλλευση όπως χημικών υπολειμμάτων, εδάφους, φύλλων, νερού κ.ο.κ, εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στα προαπαιτούμενα για την παροχή της συγκεκριμένης αγροτικής συμβουλής. Το κόστος είναι τυποποιημένο για κάθε είδος συμβουλών και αναλύσεων, αποδίδεται απευθείας στον Γεωργικό Σύμβουλο ή στο εργαστήριο, χωρίς επιπλέον κόστη για τον παραγωγό, καθώς το πρόγραμμα καλύπτει συνολικά τα κόστη εργασίας, ασφάλισης, μετακινήσεων, καθώς όλα τα έμμεσα κόστη.

Τα κριτήρια για τους επιλέξιμους αγρότες

Επιλέξιμοι για λήψη γεωργικών συμβουλών είναι όλοι οι ενεργοί αγρότες, που υποβάλλουν κάθε χρόνο δήλωση ΟΣΔΕ, ενώ έχουν βαθμολογικό πλεονέκτημα οι νέοι γεωργοί κάτω των 40 ετών, όσοι συμμετέχουν στα Μέτρα 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης), 6.3 (Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις), 10 (Γεωργο-περιβαλλοντικά), και 11 (Βιολογική)  του ΠΑΑ, καθώς  και οι παραγωγοί ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων ή προϊόντων στόχων της περιφέρειάς τους. Η παροχή των γεωργικών συμβουλών θα γίνεται μέσα από εγκεκριμένους φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, οι οποίοι αξιολογούνται κατά την υποβολή του προγράμματος με συγκεκριμένα βαθμολογικά κριτήρια.

Σχετικά με την PROTYPON και του συμβούλους της

Η PROTYPON ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΕ είναι μια σύγχρονη συμβουλευτική εταιρεία του αγροδιατροφικού τομέα, η οποία ιδρύθηκε από έμπειρους και καταξιωμένους γεωπόνους στον τομέα της αγροτικής συμβουλευτικής, με σκοπό της παροχή αγροτικών συμβουλών στο πλαίσιο εφαρμογής Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκομιδή οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών».

Η εταιρία πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ως εγκεκριμένος φορέας παροχής γεωργικών συμβουλών (ΑΜ: ΑΦ1068) και καταχωρήθηκε στο σχετικό μητρώο, για την Περιφέρεια της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας.

Οι γεωργικοί σύμβουλοι που στελεχώνουν την PROTYPON ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΕ, διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα τα οποία αποτελούν κριτήρια βαθμολόγησης και αξιολόγησης του φορέα παροχής γεωργικών συμβουλών για το Μέτρο 2.1, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή βαθμολόγηση του υποψήφιου φορέα και η οποία περιληπτικά έχει ως εξής:

 • Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πέραν του βασικού πανεπιστημιακού τίτλου
 • Εξειδικευμένο προσωπικό με συμμετοχή σε δράσεις του Μέτρου 16 – Συνεργασία αλλά και σε έργα Horizon 2020
 • Συμβουλευτική και μελετητική εμπειρία στον αγροδιατροφικό τομέα άνω των 8 ετών
 • Εμπειρία στην εφαρμογή συστημάτων ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα πιστοποίησης του αγροτικού τομέα (AGRO, GLOBALGAP, BIO)
 • Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας για την Περιφέρεια της Αττικής βρίσκονται στον Άλιμο, επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης και Δωδεκανήσου 3, ενώ διαθέτει και υποκατάστημα στην Λαμία για την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Η υλικοτεχνική υποδομή της εταιρείας περιλαμβάνει:
 • Ειδική πλατφόρμα λογισμικού μέσα από την οποία θα δίνεται η γεωργική συμβουλή στον κάθε παραγωγό με ατομικές ενημερώσεις και πληροφορίες για την κάθε γεωργική συμβουλή
 • Πλήρως εξοπλισμένες θέσεις εργασίας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο και τα κατάλληλα λογισμικά
 • VOIP τηλεφωνικό κέντρο
 • Βιντεοπροβολείς για την διενέργεια εκπαιδεύσεων
 • Εκτυπωτές και laser έγχρωμο φωτοτυπικό μηχάνημα
 • Εξοπλισμό πεδίου για κάθε γεωργικό σύμβουλο (μεγεθυντικό φακό, δειγματολήπτες εδάφους, αγωγιγόμετρα-πεχάμετρα, τενσιόμετρα και διαθλασίμετρα
 • Στόλο αυτοκινήτων
 • Δυνατότητα παροχής συνεχούς βοήθειας και άμεσης επικοινωνίας – Help desk

H PROTYPON ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΕ μέσα από το καταξιωμένο δίκτυο των έμπειρων γεωπόνων που διαθέτει και την άρτια υλικοτεχνική της υποδομή μπορεί να αναλάβει και να υλοποιήσει με επιτυχία την παροχή αξιόπιστων συμβουλευτικών υπηρεσιών, μέσα από την εφαρμογή του Μέτρου 2.1, διασφαλίζοντας την επιτυχή υποβολή αλλά και την ολοκληρωμένη παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας για τον κάθε συνεργαζόμενο παραγωγό.

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img