spot_img
spot_img

Διευκρινήσεις για ορθή συμπλήρωση του Ε3 των φορολογικών δηλώσεων αγροτών

Συμπληρωματικές οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του εντύπου Ε3 για τα εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα που αποκτήθηκαν εντός του φορολογικού έτους 2022, δηλαδή για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, παρέχει μεταξύ άλλων η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με προσθήκη ερωτήσεων-απαντήσεων, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που πραγματοποίησε στις 16 Μαΐου 2023. Αναλυτικά, οι συγκεκριμένες οδηγίες αφορούν στα εξής:

7. Ε Όσοι δηλώνουν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν εντάσσονται στο κανονικό ή ειδικό καθεστώς ΦΠΑ ποιον ΚΑΔ συμπληρώνουν;

Α Σε αυτή την περίπτωση δεν συμπληρώνεται ΚΑΔ, αλλά ο κωδικός 009 με την επιλογή «Αφανείς αγρότες χωρίς ΚΑΔ» (3) και οι αντίστοιχοι πίνακες που αφορούν στην αγροτική- βιολογική δραστηριότητα.

8. Ε Πώς δηλώνονται οι αγροτικές επιδοτήσεις – ενισχύσεις;

Α Στον κωδικό 071 συμπληρώνεται το ποσό από βασική ενίσχυση (ΠΥΛΩΝΑΣ 1), το οποίο προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα. Αυτό το ποσό καθώς και το υπερβάλλον ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) από τους κωδικούς 072¬073 των πράσινων και συνδεδεμένων ενισχύσεων (ΠΥΛΩΝΑΣ 1),προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα και συμπληρώνεται στον κωδ.362 του ΠΙΝΑΚΑ Ζ’1. Επίσης, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις, έως του ποσού των δώδεκα χιλιάδων (12.000€) ευρώ, μεταφέρονται υποχρεωτικά στις αντίστοιχες επιλογές των κωδικών 659-660, του εντύπου Ε1.

Οι κωδικοί 075, 077 και 080 μεταφέρονται υποχρεωτικά στις αντίστοιχες επιλογές των κωδικών 659-660, του εντύπου Ε1.

Επίσης, οι κωδικοί 074,076 και 079 αποτελούν μειωτικό στοιχείο των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέσα στη χρήση.

Ο κωδικός 078 μεταφέρεται υποχρεωτικά στην αντίστοιχη επιλογή των κωδικών 659-660, του εντύπου Ε1.

→ Τα ποσά των αγροτικών ενισχύσεων που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID 19, συμπληρώνονται στον κωδικό 081 του πίνακα Γ’2 του Ε3 και μεταφέρονται στην περίπτωση του κωδικού 657-658 του εντύπου Ε1 «Έκτακτες αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους ασκούντες αγροτική δραστηριότητα στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19». Ομοίως, σε νέα περίπτωση του κωδικού 657-658 (του εντύπου Ε1) μεταφέρεται και ο κωδικός 083 (Αγροτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ α. σε επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, άρθρο 61 του ν.4919/2022 – Α’ 71, β. για οικονομική ενδυνάμωση της κτηνοτροφικής παραγωγής στον νησιωτικό χώρο, άρθρο 113 του ν.4926/2022 – A’ 82 και γ. λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων, άρθρο 95 του ν.4982/2022 – Α’ 195).

9. Ε Πώς δηλώνονται οι αναδρομικές αγροτικές ενισχύσεις – επιδοτήσεις που εισπράχτηκαν το φορολογικό έτος 2022;

Α Για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01/01/2021 και μετά (άρθρο 49 ν.4772/2021), χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος της είσπραξής τους, εκτός από την περίπτωση που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης, όπου χρόνος κτήσης τους δύναται να θεωρείται και ο χρόνος στον οποίο ανάγονται. Για την ειδική περίπτωση όπου βάσει της ανωτέρω διάταξης, ο φορολογούμενος επιθυμεί να φορολογηθούν στο τρέχον έτος οι αναδρομικές αγροτικές επιδοτήσεις που έχουν εισπραχθεί κατόπιν δικαστικής απόφασης ή ένστασης, γίνεται χρήση του κωδ. 082. Ο κωδικός αυτός προσυμπληρώνεται με βάση την επιλογή του φορολογούμενου στον εσωτερικό υποπίνακα των αγροτικών επιδοτήσεων σχετικά με τον χρόνο φορολόγησης των αναδρομικών που έχουν εισπραχθεί κατόπιν δικαστικής απόφασης ή ένστασης. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η παραπάνω επιλογή θα αφορά τις επιδοτήσεις ανά είδος. Είναι σαφές ότι με την ως άνω εγγραφή στον 082, τα ποσά αυτά λαμβάνονται υπόψη στις φορολογικές υποχρεώσεις του τρέχοντος έτους. Σημειώνεται ότι η ως άνω επιλογή είναι οριστική και δεν δύναται να ανακληθεί.

Στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, επιλέγοντας Ενημέρωση Εισοδημάτων – Δαπανών, εμφανίζονται οι αγροτικές ενισχύσεις – επιδοτήσεις, που εισπράχτηκαν στο έτος 2022, ανά είδος και έτος που αφορούν.

19. Ε Τι ισχύει εάν έχετε υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα;

Α Στον κωδ.012 υπάρχει ένδειξη «έχετε υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν.4172/2013 για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ο οποίος θα είναι προσυμπληρωμένος. Η υπαγωγή στις συγκεκριμένες διατάξεις αποδεικνύεται με την εγκριτική Απόφαση που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής (σχετ. Α.1087/2021 (Β’ 1691 και Ε.2224/2021).

Επίσης, στους κωδικούς 901, 921, 941, 961 «Καθαρό εισόδημα άρθρου 5Γ του ν.4172/2013» εμφανίζεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των ποσών από επιχειρηματική δραστηριότητα ή και από αγροτική – βιολογική δραστηριότητα όπως αυτό προκύπτει από τους κωδ. 152, 252, 352 και 452. Επίσης, θα εμφανίζεται στον κωδ. 961 το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού του κωδ.453 στην περ. στ’ παρ. 2 άρθρου 12 ΚΦΕ. Εν συνεχεία, τα ποσά που θα προκύπτουν από τους νέους κωδικούς της γραμμής αυτής θα μεταφέρονται ως εξής: στους κωδ. 401-402 του Εντύπου Ε1 στην περίπτωση εισοδήματος επιχειρηματικής δραστηριότητας, στους κωδ. 461-462 του Εντύπου Ε1 στην περίπτωση εισοδήματος αγροτικής – βιολογικής δραστηριότητας και στους κωδ. 307-308 στην περίπτωση καθαρού εισοδήματος περ. στ’ παρ. 2 άρθρου 12 ΚΦΕ. Το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) του ως άνω καθαρού εισοδήματος απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α και συμπληρώνεται από το φορολογούμενο στους κωδ. 657-658 του Εντύπου Ε1 σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις.

20. Ε Πώς δηλώνονται στο Έντυπο Ε3 τα φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα από αγροτική – βιολογική δραστηριότητα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4935/2022;

Α Στο νέο κωδικό 942 δηλώνονται από τον φορολογούμενο τα «Φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα από αγροτική – βιολογική δραστηριότητα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4935/2022», προκειμένου να χορηγηθεί απαλλαγή κατά ποσοστό 50% από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων που ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Διευκρινίζεται ότι στο νέο αυτό κωδικό ο φορολογούμενος δεν πρέπει να συμπεριλάβει τα κέρδη από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 500 KW και την παραγωγή αλιευτικών προϊόντων, δραστηριότητες για τις οποίες δεν παρέχεται απαλλαγή από το φόρο (σχετ. οι υπό στοιχεία 127754 ΕΞ 2022 και 185340 ΕΞ 2022 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). Σημειώνεται ότι ως παραγωγή αλιευτικών προϊόντων, νοείται αυτή που αφορά, μεταξύ άλλων, επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιεργειών, οστρεοκαλλιεργειών και λοιπών μαλακίων μέσω υδατοκαλλιεργειών (σχετ. η Ε.2023/2020 εγκύκλιος).Τέλος, διευκρινίζεται ότι, για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4935/2022 (Α’103) (απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, που είναι μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων) γίνεται χρήση του κωδικού 011 (Αγρότες- Μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.4673/2020) συνδυαστικά με τον κωδ. 942 του πίνακα ΣΤ.

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img