spot_img
spot_img

Διασαφηνίσεις για μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε είδη γεωργίας και κτηνοτροφίας

Η εγκύκλιος 2059/2023 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αφορά στην κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.5057/2023 και στην παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή 13% και του υπερμειωμένου συντελεστή 4% σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αφορά τα πρόσωπα που παραδίδουν τα αγαθά που εμπίπτουν στο μειωμένο συντελεστή 13% και παρέχουν τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στον υπερμειωμένο συντελεστή 4%.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αναφέρει:

1. Κοινοποίηση για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 5057/2023, με βάση τις οποίες επέρχεται μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες από την 01η.11.2023:

Η παρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄ 248) και ειδικότερα το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, προκειμένου να προβλεφθεί επιπλέον συντελεστής φόρου τέσσερα τοις εκατό (4%).

Με την παρ. 2 του άρθρου 31, προστίθεται παρ. 55 στο Κεφάλαιο Α’ ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ, ως εξής: «55. Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών (ΔΚ ΕΧ 8701), γεωργικές μηχανές, συσκευές και εργαλεία (ΔΚ ΕΧ 8201, ΕΧ 8413, ΕΧ 8419, ΕΧ 8424, ΕΧ 8432, ΕΧ 8433, ΕΧ 8434, ΕΧ 8435, ΕΧ 8436, ΕΧ 8437), αντλίες για υγρά (ΔΚ ΕΧ 8413), αεραντλίες και αεροσυμπιεστές για δεξαμενές ψαριών (ΔΚ ΕΧ 8414), κινητά σιλό (ΔΚ ΕΧ 8716), θερμοκήπια (ΔΚ ΕΧ 9406), δεξαμενές για ιχθυοκαλλιέργειες από γυαλί (ΔΚ ΕΧ 7020), κελύφη συσσωρευτών (ΔΚ ΕΧ 8479), πλωτές κατασκευές εκτροφής ψαριών (ΔΚ ΕΧ 8907), τα οποία από τη φύση τους και τα χαρακτηριστικά τους προορίζονται κυρίως ή αποκλειστικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία. Στην κτηνοτροφία περιλαμβάνεται κάθε δραστηριότητα εκτροφής ζώων, πτηνών, εντόμων ή ψαριών. Δεξαμενές αποθήκευσης νερού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αποθήκευση νερού για την άρδευση ή τη στράγγιση ή την πυρόσβεση ή στις ιχθυοκαλλιέργειες (ΔΚ ΕΧ 3925, ΕΧ 3926, ΕΧ 6810, ΕΧ 6811, ΕΧ 7309, ΕΧ 7310, ΕΧ 7611, ΕΧ 7612). Από την παρούσα εξαιρούνται τα μέρη και τα εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών.»

Με την παρ. 3 του άρθρου 31, προστίθεται παρ. 11 στο Κεφάλαιο Β’ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ ως εξής: «11. Η παροχή υπηρεσιών βάσει συμβάσεων για εργασίες που προορίζονται αποκλειστικά για την υπέρβαση ή απομάκρυνση αρχιτεκτονικών εμποδίων που περιορίζουν την κινητικότητα ατόμων με αναπηρία σε κτίρια δημόσια ή ιδιωτικά ή κτίρια που εξυπηρετούν δημόσιο συμφέρον. Ο συντελεστής του φόρου για τις υπηρεσίες της παρούσας ορίζεται σε τέσσερα τοις εκατό (4%).»

Η έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων είναι η 1η Νοεμβρίου 2023.

2. Διευκρινίσεις αναφορικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή 13% και στον υπερμειωμένο συντελεστή 4% αντιστοίχως, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 5057/2023:

A. ΑΓΑΘΑ

1. Στο Κεφάλαιο Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) αναφέρονται τα προϊόντα που υπόκεινται σε μειωμένο και υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%, 6% τα οποία περιγράφονται και προσδιορίζονται με την αντίστοιχη Δασμολογική κλάση (Δ.Κ.) του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε (καν. αριθ. 2658/87, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Για την αποφυγή παρερμηνειών αναφέρουμε ότι η ένδειξη «ΕΧ» σε ορισμένες δασμολογικές κλάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ σημαίνει ότι σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ υπάγονται αποκλειστικά τα είδη που κατονομάζονται αναλυτικά στην εκάστοτε παράγραφο του Παραρτήματος ΙΙΙ, και όχι όλα ανεξαιρέτως τα είδη που υπάγονται στη συγκεκριμένη δασμολογική κλάση του Κοινού Δασμολογίου, σύμφωνα με το κείμενο αυτής. Δηλαδή, η ένδειξη «ΕΧ» περιορίζει το εύρος της δασμολογικής κλάσης δίπλα από την οποία αναγράφεται, όσον αφορά την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένα μόνο είδη από αυτά τα οποία υπάγονται στην εν λόγω κλάση.

2. Η δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τα προβλεπόμενα στο Κοινό Δασμολόγιο της Ευρ. Ένωσης [Κανονισμός (ΕΟΚ) 2658/87, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τους Γενικούς Κανόνες ερμηνείας αυτού καθώς και τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (Π.Ο.Τ.).

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.5057/2023, για τα είδη της παρ. 55 του Κεφαλαίου ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ ο συντελεστής του φόρου καθορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%). Επιπροσθέτως διευκρινίζεται ότι ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ δεκατρία τοις εκατό (13%) εφαρμόζεται αποκλειστικά για τα είδη του πρώτου εδαφίου της παρ. 55 του Κεφαλαίου ΄ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ τα οποία από τη φύση τους και τα χαρακτηριστικά τους προορίζονται κυρίως ή αποκλειστικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία.

Διευκρινίζεται ότι στον όροι «κτηνοτροφία» περιλαμβάνεται κάθε δραστηριότητα εκτροφής ζώων, πτηνών, εντόμων ή ψαριών.

4. Η παρ. 55 του Κεφαλαίου ΄ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ περιλαμβάνει:

α) Γεωργικούς ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών (ΔΚ ΕΧ 8701), γεωργικές μηχανές, συσκευές και εργαλεία (ΔΚ ΕΧ 8201, ΕΧ 8413, ΕΧ 8419, ΕΧ 8424, ΕΧ 8432, ΕΧ 8433, ΕΧ 8434, ΕΧ 8435, ΕΧ 8436, ΕΧ 8437), αντλίες για υγρά (ΔΚ ΕΧ 8413), αεραντλίες & αεροσυμπιεστές για δεξαμενές ψαριών (ΔΚ ΕΧ 8414), κινητά σιλό (ΔΚ ΕΧ 8716), θερμοκήπια (ΔΚ ΕΧ 9406), δεξαμενές για ιχθυoκαλλιέργειες από γυαλί (ΔΚ ΕΧ 7020) κελύφη συσσωρευτών (ΔΚ ΕΧ 8479), πλωτές κατασκευές εκτροφής ψαριών (ΔΚ ΕΧ 8907 τα οποία από τη φύση τους και τα χαρακτηριστικά τους προορίζονται κυρίως ή αποκλειστικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία.

β) Δεξαμενές αποθήκευσης νερού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αποθήκευση νερού για την άρδευση ή την στράγγιση ή την πυρόσβεση ή στις ιχθυοκαλλιέργειες (ΔΚ ΕΧ 3925, ΕΧ 3926, ΕΧ 6810, ΕΧ 6811, ΕΧ 7309, ΕΧ 7310, ΕΧ 7611, ΕΧ 7612).

Επισημαίνεται ότι, από την ανωτέρω υπαγωγή στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ δεκατρία τοις εκατό (13%) εξαιρούνται τα μέρη και τα εξαρτήματα των ειδών αυτών τα οποία συνεχίζουν να υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ εικοσιτέσσερα τοις εκατό (24%).

Για την ορθή εφαρμογή, αναφορικά με τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ στα προϊόντα των προαναφερόμενων δασμολογικών κλάσεων παρατίθενται ακολούθως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, ενδεικτικά παραδείγματα με τη δασμολογική κατάταξη των εν λόγω προϊόντων, τα αντικειμενικά τους χαρακτηριστικά και τον τρόπο χρήσης τους, επισημαίνοντας ότι λόγω της ιδιαίτερης τεχνικής φύσης ορισμένων αλλά εξαιρετικά ευρείας κατηγορίας των συσκευών, μηχανών και εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιούνται κυρίως ή αποκλειστικά στη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη δασοκομία, δεν είναι εφικτό να απαριθμηθούν εξαντλητικά στην παρούσα όλα τα εν λόγω είδη που υπάγονται στις σχετικές δασμολογικές κλάσεις, ούτε και να περιγραφούν αναλυτικά τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας τους. Εξυπακούεται επομένως ότι, ακόμη και στην περίπτωση που δεν αναγράφονται ρητά στην παρούσα με τη μορφή παραδείγματος, υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ όλα τα είδη που ανταποκρίνονται στην περιγραφή της σχετικής διάταξης και υπάγονται στις αναγραφόμενες δασμολογικές κλάσεις, πάντοτε με την προϋπόθεση ότι αποτελούν είδη που προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για χρήση στη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη δασοκομία.

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.Στο κεφάλαιο ΄ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος ΙΙΙ του κώδικα ΦΠΑ προστίθεται παρ. 11 σύμφωνα με την οποία υπάγεται σε συντελεστή 4% η παροχή υπηρεσιών βάσει συμβάσεων για εργασίες που προορίζονται αποκλειστικά για την υπέρβαση ή απομάκρυνση αρχιτεκτονικών εμποδίων που περιορίζουν την κινητικότητα ατόμων με αναπηρία σε κτίρια δημόσια ή ιδιωτικά ή κτίρια που εξυπηρετούν δημόσιο συμφέρον.

2. Στην έννοια της παροχής υπηρεσιών, υπάγεται αποκλεστικά το σύνολο των εργασιών που πραγματοποιούνται σε ακίνητα βάση σχετικής σύμβασης (ενδεικτικά: μελέτες μηχανικών, εργασίες επίβλεψης μηχανικών), οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατασκευή έργων με τα οποία καθίσταται εφικτή η υπέρβαση ή η απομάκρυνση αρχιτεκτονικών εμποδίων που περιορίζουν την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία ώστε να διευκολύνεται η προσβασιμότητα των ατόμων αυτών στα δημόσια ή ιδιωτικά ή κτίρια που εξυπηρετούν δημόσιο συμφέρον.

3. Ο υπερμειωμένος συντελεστής της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται στην παράδοση αγαθών ή/και έργων.

4. Ο υπερμειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται κατά την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών προς οιονδήποτε και όχι αποκλειστικά προς άτομα με αναπηρία, υπό την προϋπόθεση ότι βάσει υφιστάμενης σύμβασης, οι υπηρεσίες αυτές αποσκοπούν στην υπέρβαση ή απομάκρυνση αρχιτεκτονικών εμποδίων που περιορίζουν την κινητικότητα ατόμων με αναπηρία σε υφιστάμενα κτίρια ή κτίρια που πρόκειται να ανεγερθούν.

5. Στην έννοια του κτιρίου περιλαμβάνεται κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό κτίριο ή κτίριο που εξυπηρετεί δημόσιο συμφέρον υφιστάμενο ή υπό ανέγερση ανεξάρτητα από τη χρήση του (ενδεικτικά: σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικά γραφεία, πολυκατοικίες, ιδιωτικές κατοικίες).

6. Στον υπερμειωμένο συντελεστή υπάγονται τόσο οι υπηρεσίες για την αρχική κατασκευή του έργου που αποσκοπεί στην υπέρβαση ή απομάκρυνση αρχιτεκτονικών εμποδίων που περιορίζουν την κινητικότητα ατόμων με αναπηρία, όσο και οι τυχόν μεταγενέστερες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτών.

7. Διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή του υπερμειωμένου συντελεστή καταλαμβάνει στοιχεία που εκδίδονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από 1.11.2023 και εφεξής.

8. Όταν οι παραπάνω πράξεις πραγματοποιούνται υπό τις προϋποθέσεις των παρ.4 και 5 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, ο συντελεστής του φόρου για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο διαμορφώνεται στο 3%.

9. Σημειώνεται ότι μέχρι την αντικατάσταση και προσαρμογή του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ στους μειωμένους συντελεστές 4% και 3%, για τις πράξεις της παρ. 11 του Κεφαλαίου Β ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α. που πραγματοποιούνται από 1.11.2023, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται το έντυπο που ορίστηκε με την απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσοδών ΠΟΛ 1084/2016 «Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS»» (Β΄1943) , ως εξής:

i. Για τις πράξεις που εφαρμόζεται συντελεστής ΦΠΑ 4% η αξία αναγράφεται στον κωδικό 302 και ο φόρος υπολογιζόμενος με συντελεστή 6% αναγράφεται στον κωδικό 332.

ii. Για τις πράξεις που εφαρμόζεται συντελεστής ΦΠΑ 3% η αξία αναγράφεται στον κωδικό 305 και ο φόρος υπολογιζόμενος με συντελεστή 4% αναγράφεται στον κωδικό 335.

iii. Η διαφορά του φόρου μεταξύ των δύο συντελεστών, ήτοι 4% και 6% καθώς και μεταξύ 3% και 4% αναγράφεται στον κωδικό «402» του εντύπου «Λοιπά προστιθέμενα ποσά».

Πηγή:www.e-forologia.gr

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img