spot_img
spot_img

Διαμαρτυρία ΓΕΩΤΕΕ για δασικές υπηρεσίες χωρίς δασολόγους

Με επιστολή του προς την Υπηρεσιακή πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Μενέλαος Γαρδικιώτης, επιχειρεί παρέμβαση σχετικά με τους προϊσταμένους τμημάτων των δασικών υπηρεσιών.

Αναλυτικά το πλήρες περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

με έντονο προβληματισμό αλλά και έκδηλη αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε το περιεχόμενο σχετικών επιστολών των Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και Τ.Ε.Ε. προς την πρώην πολιτική ηγεσία του Υ.Π.ΕΝ., με τις οποίες ζητείται, ενόψει της τροποποίησης του Οργανισμού του Υπουργείου (Π.Δ. 132/2017, ΦΕΚ160 Α’), να συμπεριληφθούν οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών μεταξύ εκείνων που δύνανται να οριστούν Προϊστάμενοι των Τμημάτων των Δασικών Υπηρεσιών.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας επί ζητημάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την αειφορική διαχείριση και προστασία των δασών και του περιβάλλοντος, αλλά και ως κοινός φορέας έκφρασης και δράσης των Δασολόγων – μελών του, οι οποίοι υπηρετούν τους προαναφερόμενους σκοπούς με αυταπάρνηση και κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες, στελεχώνοντας τις Δασικές Υπηρεσίες όλης της χώρας, οφείλει να τονίσει τα ακόλουθα:

  • Η προώθηση τέτοιου είδους μαξιμαλιστικών και παντελώς αστήρικτων αιτημάτων, εν μέσω μάλιστα της προεκλογικής περιόδου, πιστεύουμε ακράδαντα ότι ξεπερνά κάθε έννοια επιστημονικής δεοντολογίας και δημιουργεί απαράδεκτες και αδικαιολόγητες διενέξεις μεταξύ των επαγγελματικών κλάδων. Σε μια χρονική στιγμή όπου το ζητούμενο είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών και η επίλυση, γενικότερα, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι του Υ.Π.ΕΝ., αιτήματα σαν τα παραπάνω σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί πως κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.
  • Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την πάγια νομολογία, ο καθορισμός των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων υπαλλήλων που δύναται να προΐστανται των οργανικών μονάδων των δημοσίων φορέων, θα πρέπει να γίνεται συσχετίζοντας, απαρέγκλιτα, τις αρμοδιότητες – αντικείμενα των εν λόγω υπηρεσιών με το απαιτούμενο, για κάθε θέση ευθύνης, επιστημονικό και επαγγελματικό υπόβαθρο των υπαλλήλων.
  • Οι αρμοδιότητες με τις οποίες είναι, ανέκαθεν, επιφορτισμένες οι Δασικές Υπηρεσίες (αειφορική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων, αναδασώσεις, ορεινά δασοτεχνικά έργα, προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της δημόσιας περιουσίας, θηραματοπονία κ.α.), αποτελούν αμιγώς αντικείμενα της Δασικής Επιστήμης, η οποία διακονείται και προάγεται στη χώρα μας αποκλειστικά από τα Τμήματα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.
  • Δεδομένου λοιπόν ότι τα προαναφερόμενα υπηρεσιακά καθήκοντα/αρμοδιότητες εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσης των Δασολόγων – μελών μας και ανήκουν στα νομοθετικά κατοχυρωμένα, με το Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 Α”), επαγγελματικά δικαιώματά τους, θεωρούμε πως στην επικείμενη τροποποίηση του Οργανισμού του Υ.Π.ΕΝ, θα πρέπει να προβλεφθεί ρητώς ότι στα Τμήματα των Δασικών Υπηρεσιών προΐστανται υπάλληλοι της ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων και, τηρουμένου του προβαδίσματος των κατηγοριών, σε περίπτωση έλλειψης αυτών, υπάλληλοι ειδικότητας ΤΕ Δασοπόνων.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ΓΕΩΤΕ.Ε. ζητά τη συμμετοχή εκπροσώπων του σε όλες τις Ομάδες Εργασίας που θα αναλάβουν τη διαμόρφωση του σχεδίου νέου Οργανισμού του Υ.Π.ΕΝ., δηλώνοντας ταυτόχρονα πως θα χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του.

Αναμένοντας τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες επί του θέματος, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον σχετική πληροφορία, διευκρίνιση ή συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Μενέλαος Γαρδικιώτης»

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img