spot_img

Δασικοί χάρτες: Απαραίτητα έγγραφα, διαδικαστικά & αντιρρήσεις

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών, με την τελευταία πίστωση χρόνου να εκπνέει στις 15 Ιουλίου και το υπουργείο Περιβάλλοντος να διαμηνύει πως δεν θα υπάρξει καμία άλλη περίοδος χάριτος. Έτσι, οι ιδιοκτήτες έχουν κάτι λιγότερο από 45 ημέρες προκειμένου να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους για τους χάρτες που αναρτήθηκαν εντός του 2021.

Για όσο διάστημα τρέχει η παράταση, οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων θα συνεχίσουν κανονικά την εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί, δεδομένου ότι έχουν να διαχειριστούν έναν τεράστιο όγκο αιτήσεων. Συγκεκριμένα, περί τις 170.000 είναι οι αντιρρήσεις που «κληρονομήθηκαν» από την προηγούμενη κυβέρνηση. Από αυτές, έως τώρα έχουν ολοκληρωθεί περίπου 50.000, με τον υφυπουργό ΠΕΝ, Γιώργο Αμυρά, να τονίζει πως η διαδικασία προχωρά με γοργούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μόνο στην Κρήτη οι ιδιοκτήτες είχαν υποβάλει περί τις 2.500 αντιρρήσεις και περίπου 1.800 αιτήματα διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων.

Περιπτώσεις

Αντίστοιχα προβλήματα, όμως, σημειώνονταν και σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα στα Δωδεκάνησα, όπου σύμφωνα με το τοπικό τμήμα του ΤΕΕ, στην Αστυπάλαια το 90% της έκτασης χαρακτηρίζεται ως δασικό, ενώ στην Κάρπαθο και την Κάσο το 80% της έκτασης των δύο νησιών έχει χαρακτηριστεί επίσης δασικού χαρακτήρα. Έως σήμερα στην Κάρπαθο έχουν δηλωθεί 27.689 γεωτεμάχια, εκ των οποίων τα 10.893 είναι δασικά ή τουλάχιστον ένα τμήμα της έκτασής τους. Στην Κάσο, από τα 7.494 γεωτεμάχια που έχουν δηλωθεί, τα 1.196 είναι ολόκληρα δασικά ή ένα μέρος τους.

Από τα πρόδηλα σφάλματα που υποβλήθηκαν στις Δασικές Υπηρεσίες, το 2021 εξετάστηκε το 65%.

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των Επιτροπών, έχουν συγκροτηθεί ήδη 120 με 130 Επιτροπές σε όλη τη χώρα.

Κωλύματα

Να σημειωθεί ότι το ζήτημα δημιουργούσε πονοκέφαλο στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι ήθελαν να μεταβιβάσουν ή να πουλήσουν τις περιουσίες τους, αλλά οι Επιτροπές Αντιρρήσεων δεν εκδίκαζαν υποθέσεις. Αποτέλεσμα αυτού, οι πολίτες να μη γνωρίζουν αν η αίτηση που είχαν υποβάλει θα γινόταν δεκτή και έμεναν με δεμένα χέρια.

Μαζί όμως με τις Επιτροπές, το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει προχωρήσει στις απαραίτητες νομοθετικές ενέργειες προκειμένου να βάλει τέλος στα «κακώς κείμενα» και να διευκολύνει τη διαδικασία.

Πιο συγκεκριμένα, από τη δασική νομοθεσία έχουν εξαιρεθεί οι εκτάσεις με ασπάλαθους και επιλύθηκε το ζήτημα της αμφισβήτησης της κυριότητας των αγρών που δασώθηκαν από το Δημόσιο. Το προσεχές διάστημα, αναμένεται νέα νομοθετική ρύθμιση για τις εκχερσωμένες εκτάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αντιρρήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Ιουλίου αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων. Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις περιληφθείσες στον αναρτημένο δασικό χάρτη αμφισβητούμενες δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις. Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Δασικά αυθαίρετα

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία των δηλώσεων αυθαιρέτων που βρίσκονται εντός οικιστικών πυκνώσεων και δασικών εκτάσεων. Με απλό τρόπο και μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα λειτουργήσει στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου, οι ενδιαφερόμενοι οικειοθελώς θα υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα πληρώσουν ένα παράβολο 250 ευρώ. Με αυτή τη διαδικασία, οι ιδιοκτησίες τους θα τίθενται σε ένα ειδικό καθεστώς προστασίας, το οποίο έχει θεσμοθετηθεί με τον πολεοδομικό χωροταξικό πολεοδομικό νόμο του ΥΠΕΝ (άρθρο 55 του νόμου 4685/2020) και ουσιαστικά ισχύει επ’ αόριστον, σε συνδυασμό ανάλογα, κατά περίπτωση και μέχρι με την οριστική και τελεσίδικη κατάληξη της κύρωσης των Δασικών Χαρτών και της ολοκλήρωσης του Δασολογίου και του Κτηματολογίου.

Χρήσιμες συμβουλές για την υποβολή αντιρρήσεων δίνει στον «Ελεύθερο Τύπο» η τοπογράφος – πολεοδόμος – μηχανικός Γραμματή Μπακλατσή.

Υποβολή αντίρρησης

Η υποβολή της αντίρρησης γίνεται στις διαδικτυακές εφαρμογές υποβολής αντιρρήσεων και προδήλων σφαλμάτων στην  ιστοσελίδα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και πρέπει να συνοδεύεται από:

  • Την οριοθέτηση του πολυγώνου που αφορά στο αίτημα.
  • Την επίκληση της ύπαρξης έννομου συμφέροντος.
  • Τη δέσμευση για την καταβολή του ειδικού τέλους.

Μετά την υποβολή της αντίρρησης και με καταληκτική προθεσμία δέκα ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας των αντιρρήσεων, αποστέλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο οικείο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) φάκελος στον οποίο περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον:

  • Το αντίγραφο της φόρμας των υποβληθεισών αντιρρήσεων, εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο (εκδίδεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή).
  • Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους ή το αποδεικτικό υποβολής αντίρρησης που εκδίδεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή.
  • Το έννομο συμφέρον.

Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν. Συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία (όπως έκθεση φωτοερμηνείας, τοπογραφικό διάγραμμα κ.λπ.), που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο ή να κατατίθενται στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) κατά την εξέταση της αντίρρησης.

Τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν οι αγρότες

1) Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων (παραχωρηθέντα κληροτεµάχια, εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτητών εκτάσεις, ιδιοκτησίες που εξαιρέθηκαν υπέρ ιδιοκτητών και κοινόχρηστες εκτάσεις), που απέδωσαν αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή χρήση.

2) Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων.

3) Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών, µε διακριτό αριθμό τεμαχίου και χρήση γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή.

4) Αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας ή νομάρχη, µε τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες για κατάτµηση – αγοραπωλησία αγροτικών γαιών µε αγροτική, γεωργική, μικτή χρήση.

5) Αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών.

6) Αδειες του υπουργού Γεωργίας για συμφωνίες εκούσιας μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς ακτήμονες καλλιεργητές.

7) Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δημοσίων κτημάτων.

8) Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων.

9) Αμπελουργικό και Ελαιουργικό Μητρώο, όπου περιλαμβάνονται εκτάσεις µε πράξεις της Διοίκησης.

Tι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες που «θίγονται»

α) Να συγκεντρώσουν όλους τους παλαιούς τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου, από όλους τους προκτήτορες.

β) Να ανατρέξουν στο αρχείο τους και να βρούνε τυχόν μισθωτήρια, παραχωρητήρια ή αποφάσεις από νομάρχη ή Δασαρχείο που να αφορά στην έκταση.

γ) Να δούνε μήπως η έκταση συμπεριλαμβάνεται σε πράξεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αγροτικής νομοθεσίας, όπως: αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων των οποίων επελήφθησαν (κληροτεμάχια, εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτητών εκτάσεις, ιδιοκτησίες, διαθέσιμες και κοινόχρηστες εκτάσεις), διανομές και αναδασμοί για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, άδειες υπουργού ή νομάρχη για κάθε περίπτωση μεταβίβασης αγροτικών ακινήτων.

δ) Συγκεκριμένα, για όσους έχουν βιομηχανικά και τουριστικά ακίνητα, να εξετάσουν αν έχουν πράξεις της Διοίκησης που εκδόθηκαν με σκοπό τη βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη της χώρας, όπως απαλλοτριώσεις με σκοπό την εγκατάσταση βιομηχανικής ή τουριστικής μονάδας ή άδειες εγκατάστασης ή/ και λειτουργίας βιομηχανικής ή τουριστικής μονάδας.

ε) Αν υπάρχει κτίσμα εντός της έκτασης, θα πρέπει να προσκομίσουν την άδεια οικοδομής και βεβαίωση από την Πολεοδομία ότι δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.

στ) Ειδικά για αυθαίρετα σπίτια μέσα στο δάσος, για τα οποία οι δήμοι δήλωσαν ότι όλα μαζί αποτελούν «οικιστική πυκνότητα» και εξαιρέθηκαν από τον Δασικό Χάρτη (ιώδες περίγραμμα), θα πρέπει να παρακολουθήσουν τις ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Δασών της περιοχής τους, ώστε να υποβάλουν έγκαιρα την αντίρρησή τους όταν γίνει ξανά ανάρτηση του Δασικού Χάρτη για τη συγκεκριμένη περιοχή.

ζ) Σε περίπτωση που έχει κάποιος υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση διόρθωσης του χάρτη για σφάλμα για το οποίο ευθύνεται η Διοίκηση και πρέπει να διορθώσει (αίτηση Προδήλου Σφάλματος) και αυτή έχει απορριφθεί, θα πρέπει να καταβάλει το αναλογούν παράβολο και να εξετασθεί η αίτησή του ως αντίρρηση από την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ).

Κτίσμα με οικοδομική άδεια σε έκταση που φαίνεται δασική

Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να καταθέσουμε τα παρακάτω έγγραφα:

-Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.

-Βεβαίωση Πολεοδομίας ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι η υπόψη άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.

-Βεβαίωση Πολεοδομίας ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας.

-Αποτύπωση της απαιτούμενης επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και βεβαίωση επ’ αυτού για τα όρια αρτιότητας κατά το χρόνο έκδοσής της.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα