spot_img
spot_img

Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο

Με την εγκύκλιο του 45/2023 του e-ΕΦΚΑ παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα (Ελ. Επαγγελματίας, Αυτοαπασχολούμενος ή Αγρότης) ή και μισθωτή απασχόληση, για τα έτη 2017 – 2019.

Ειδικότερα, γίνονται γνωστά τα εξής: 

Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α’43/28.02.2020) «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις», αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4387/2016, που αφορούσε στη θέσπιση ειδικού παραβόλου ασφαλιστικής κάλυψης εργατών γης και ισχύουν τροποποιούμενες οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3863/2010, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα καθορισμού χρόνου ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο, με αναδρομική ισχύ από 01/01/2017.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 6 εδάφια γ και δ του ανωτέρω άρθρου, καθορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών στις περιπτώσεις εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν και άλλη δραστηριότητα για την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ καθώς και στις περιπτώσεις που παράλληλα ασκούν και άλλη δραστηριότητα μη μισθωτή ή και μισθωτή για την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης σε άλλον, πλην ΟΓΑ, πρώην φορέα ασφάλισης.

Με την παρούσα, γνωστοποιούνται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ως προς τον προσδιορισμό των εισφορών στις περιπτώσεις εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα (Ελ. Επαγγελματίας, Αυτοαπασχολούμενος ή Αγρότης) ή και μισθωτή απασχόληση για τα έτη 2017 – 2019 και η υλοποίηση της διαδικασίας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω προσώπων.

ΓΕΝΙΚΑ

Οι εν λόγω εργάτες γης, δεδομένου ότι ασκούν παράλληλα και δραστηριότητα για την οποία έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ ή δραστηριότητα/απασχόληση για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση άλλου πρώην φορέα κύριας ασφάλισης (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), καταβάλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές:

– Για την ασκούμενη δραστηριότητα για την οποία έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ, ή δραστηριότητα/απασχόληση για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση άλλου πρώην φορέα κύριας ασφάλισης (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

– Ως εργάτες γης ποσό ίσο με το 10% επί των αμοιβών μέσω εργοσήμων.

Α. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Από τις σχετικές διατάξεις για τον προσδιορισμό των εισφορών ανά ασφαλιστική περίπτωση προβλέπονται τα εξής:

I. Εργάτες Γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστέα στον πρώην ΟΓΑ

Στις περιπτώσεις των εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν άλλη δραστηριότητα, για την οποία βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ισχύουν, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον π. ΟΓΑ, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται, βάσει του Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος (ΚΦΑ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 και 41 παρ. 2 του ν. 4387/2016, όπως ίσχυαν έως 31/12/2019 και σε αυτή προστίθεται η εισφορά που έχει καταβληθεί μέσω εργοσήμου. Σε κάθε περίπτωση η προκύπτουσα εισφορά δεν μπορεί να υπολείπεται της προβλεπόμενης ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς.

Προκειμένου να ελεγχθεί η καταβολή της ανωτέρω προβλεπόμενης ασφαλιστικής εισφοράς, αθροίζονται οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές (βάσει του ΚΦΑ) λόγω της αγροτικής δραστηριότητας και του εργοσήμου.

Σε περίπτωση που το άθροισμα των ασφαλιστικών εισφορών δεν καλύπτει την κατά περίπτωση προβλεπόμενη ελάχιστη εισφορά, η σχετική διαφορά αναζητείται σε δόσεις.

Σε περίπτωση που το ως άνω άθροισμα υπερκαλύπτει την ελάχιστη εισφορά, το επιπλέον ποσό δεν επιστρέφεται και αξιοποιείται για τη λήψη παροχών από τον e-ΕΦΚΑ.

Μέχρι την ολοκλήρωση του προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης από εργόσημο, οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που προκύπτουν βάσει του Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος (ΚΦΑ) ή την ελάχιστη προβλεπόμενη εισφορά, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 και 41 παράγραφος 2 του ν. 4387/2016 όπως ίσχυαν μέχρι 31/12/2019, όπως αυτές προσδιορίζονται, αναζητούνται και οριστικοποιούνται μέσω της εκκαθαριστικής διαδικασίας εισφορών μη μισθωτού.

Επισημάνεται ότι στις περιπτώσεις που έχει ήδη καταβληθεί για την αγροτική δραστηριότητα η ελάχιστη εισφορά και μετά τον συνυπολογισμό των εισφορών που έχουν καταβληθεί μέσω εργοσήμου, προκύπτει ότι ο ασφαλισμένος δεν οφείλει να καταβάλλει την ελάχιστη εισφορά αλλά εισφορά βάσει του Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος (ΚΦΑ), τυχόν μη οφειλόμενα ποσά που έχουν καταβληθεί από τον ασφαλισμένο, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

II. Εργάτες Γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν δραστηριότητα (μη μισθωτή ή και μισθωτή) ασφαλιστέα σε πρώην φορέα πλην ΟΓΑ

Δεδομένου ότι σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο οι εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ (άρθ. 27 ν. 2639/1998), στις περιπτώσεις των εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν άλλη δραστηριότητα/απασχόληση, για την οποία βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ισχύουν, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης και σε άλλο π. Φορέα Κύριας ασφάλισης (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) πλην ΟΓΑ, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται βάσει των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 του ν. 4387/2016, όπως ίσχυαν μέχρι 31/12/2019, εφαρμόζοντας αντίστοιχα τα προβλεπόμενα για τις περιπτώσεις παράλληλης μη μισθωτής ή και μισθωτής απασχόλησης, με συνυπολογισμό της εισφοράς που έχει καταβληθεί μέσω εργοσήμου. Σε κάθε περίπτωση η προκύπτουσα εισφορά δεν μπορεί να υπολείπεται της προβλεπόμενης ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς.

Προκειμένου να ελεγχθεί η καταβολή της ανωτέρω προβλεπόμενης ασφαλιστικής εισφοράς, αθροίζονται οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές (βάσει του ΚΦΑ ή και εισφοροδοτούμενων αποδοχών μισθωτής απασχόλησης) λόγω της παράλληλης μη μισθωτής ή και μισθωτής απασχόλησης και του εργοσήμου.

Σε περίπτωση που το άθροισμα των ασφαλιστικών εισφορών δεν καλύπτει την κατά περίπτωση προβλεπόμενη ελάχιστη εισφορά, η σχετική διαφορά αναζητείται σε δόσεις.

Σε περίπτωση που το ως άνω άθροισμα υπερκαλύπτει την ελάχιστη εισφορά, το επιπλέον ποσό δεν επιστρέφεται και αξιοποιείται για τη λήψη παροχών από τον e-ΕΦΚΑ.

Μέχρι την ολοκλήρωση του προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης από εργόσημο, οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που προκύπτουν βάσει του Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος (ΚΦΑ) και των αποδοχών τυχόν μισθωτής απασχόλησης ή την ελάχιστη προβλεπόμενη εισφορά, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 όπως ίσχυαν μέχρι 31/12/2019, όπως αυτές προσδιορίζονται, αναζητούνται και οριστικοποιούνται μέσω της εκκαθαριστικής διαδικασίας εισφορών μη μισθωτού.

Επισημάνεται ότι στις περιπτώσεις που έχει ήδη καταβληθεί για την ασκούμενη δραστηριότητα (μη μισθωτή ή και μισθωτή) η ελάχιστη εισφορά και μετά τον συνυπολογισμό των εισφορών που έχουν καταβληθεί μέσω εργοσήμου, προκύπτει ότι ο ασφαλισμένος δεν οφείλει να καταβάλλει την ελάχιστη εισφορά αλλά εισφορά βάσει του Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος (ΚΦΑ) και των αποδοχών τυχόν μισθωτής απασχόλησης, τα μη οφειλόμενα ποσά που έχουν καταβληθεί από τον ασφαλισμένο επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προσδιορίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές και στις περιπτώσεις εργατών γης που παράλληλα ασκούν και άλλη δραστηριότητα ασφαλιστέα στον πρώην ΟΓΑ και μισθωτή απασχόληση (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ).

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο στο συνημμένο αρχείο:

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img