spot_img
spot_img

Ανοιχτή η πρόσκληση αιτήσεων στήριξης προς φορείς παροχής γεωργικών συμβουλών

Δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης προς τους φορείς παροχής γεωργικών συμβουλών (ΦΠΓΣ) που εντάσσονται στο Υπό-Μέτρο 2.1. «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών», στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε  80.000.000 € για όλη την επικράτεια.

Η πρόσκληση εκδόθηκε χθες, 28 Μαρτίου, μετά από συνεργασία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργου Γεωργαντά, του υφυπουργού κ. Γιώργου Στύλιου και του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών  κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, αφού είχε προηγηθεί εκτενής διαβούλευση, ανοικτή, αλλά και με φορείς συναφούς ενδιαφέροντος.

Να τονιστεί ότι  το υπο-Μέτρο 2.1 εφαρμόζεται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και με την παρούσα πρόσκληση ενισχύονται συμβουλές που παρέχονται από τους φορείς παροχής γεωργικών συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, φυτικής, ζωικής ή μικτής κατεύθυνσης χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται από πιστοποιημένους φορείς που διαθέτουν εξειδικευμένους Γεωργικούς Συμβούλους που, επίσης, έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Το υπο-Μέτρο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

Η πρόσκληση του υπο-Μέτρου 2.1, αναρτάται στις ιστοσελίδες του ΥΠ.Α.Α.Τ.,  www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr.

Πιστώσεις – Χρηματοδότηση

1. Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε 80 εκατομμύρια ευρώ (80.000.000 €) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εθνικούς πόρους. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη, εθνική και ενωσιακή, εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Η χορηγούμενη στήριξη αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη.

3. Το παραπάνω ποσό κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας. Η ενδοπεριφερειακή κατανομή είναι ενδεικτική καθώς είναι δυνατή η μεταφορά πιστώσεων μεταξύ των Περιφερειών στην περίπτωση που σε μία Περιφέρεια παρουσιάζεται πλεόνασμα πιστώσεων ενώ σε άλλη έλλειμμα. Αντίστοιχα, ενδεικτικός είναι και ο αριθμός συμβουλών στον οποίο αντιστοιχούν τα ποσά Δημόσιας Δαπάνης.

Ποσά και ποσοστά στήριξης

1. Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή απλοποιημένου κόστους ανά είδος συμβουλής. Το ποσό της στήριξης εξαρτάται από την εγκατάσταση του παρόχου και την έδρα της εκμετάλλευσης του ωφελούμενου, εντός της ίδιας Περιφέρειας, ως εξής:

  • Κόστος 1: όταν η εγκατάσταση του παρόχου και η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ). Για το πεδίο εφαρμογής του υπο-Μέτρου 2.1 – στην Περιφέρεια Αττικής, λόγω του αστικού χαρακτήρα των ΠΕ της Αθήνας, θεωρούνται τρεις ΠΕ, Δυτικής Αττικής (συμπεριλαμβάνει τις ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών και Πειραιώς), Ανατολικής Αττικής (συμπεριλαμβάνει τις ΠΕ Κεντρικού, Βόρειου και Νότιου Τομέα Αθηνών) και Νήσων, – στις Περιφέρειες Βόρειου και Νότιου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, λόγω της νησιωτικότητας, το Κόστος 1 εφαρμόζεται μόνο όταν η εγκατάσταση του παρόχου και η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκονται εντός του ίδιου νησιού.
  • Κόστος 2: όταν η εγκατάσταση του παρόχου και η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκονται σε διαφορετικές ΠΕ της ηπειρωτικής χώρας, εκτός των περιπτώσεων που η ΠΕ περιλαμβάνει νησί εντός των διοικητικών ορίων της (π.χ. Αίγινα) και η έδρα της εκμετάλλευσης ή η εγκατάσταση του παρόχου βρίσκεται σε αυτό.
  • Κόστος 3: όταν η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησί με έκταση μικρότερη των 250 km2 και η εγκατάσταση του παρόχου σε διαφορετικό νησί ή στην ηπειρωτική χώρα (π.χ. εγκατάσταση παρόχου Σύρος-έδρα εκμετάλλευσης Αμοργός, εγκατάσταση παρόχου Αθήνα-έδρα εκμετάλλευσης Αίγινα).
  • Κόστος 4: όταν η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησί με έκταση μεγαλύτερη των 250 km2 και η εγκατάσταση του παρόχου σε διαφορετικό νησί ή στην ηπειρωτική χώρα (π.χ. 9 εγκατάσταση παρόχου Σύρος-έδρα εκμετάλλευσης Νάξος, εγκατάσταση παρόχου Καβάλα-έδρα εκμετάλλευσης Θάσος).

2. Τα νησιά με έκταση μεγαλύτερη των 250 km2 είναι Άνδρος, Ζάκυνθος, Θάσος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Κύθηρα, Κως, Λέσβος, Λευκάδα, Λήμνος, Νάξος, Ρόδος, Σάμος, Χίος. Δεν λαμβάνονται υπόψη η Εύβοια, λόγω εγγύτητας και διασύνδεσης με την ηπειρωτική Στερεά Ελλάδα και η Κρήτη, ως εξ ολοκλήρου μία Περιφέρεια.

Εφόσον τεκμηριωμένα απαιτούνται και πραγματοποιούνται εργαστηριακές αναλύσεις για τη βέλτιστη παροχή της συμβουλευτικής υπηρεσίας, το μοναδιαίο κόστος ανά συμβουλή, προσαυξάνεται ανά επιλέξιμη ανάλυση, κατά το ποσό που προσδιορίζεται στον παρακάτω πίνακα, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ ανά συμβουλή.

Για την επιλεξιμότητα των εργαστηριακών αναλύσεων ισχύουν επιπλέον οι εξής όροι:

α) Οι εργαστηριακές αναλύσεις πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε ιδιωτικά εργαστήρια διαπιστευμένα κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 ή σε δημόσια εργαστήρια και η παροχή της στήριξης προϋποθέτει ότι ο πάροχος έχει επιβαρυνθεί με την αντίστοιχη δαπάνη.

β) Οι πάροχοι πρέπει να ακολουθούν τους κατά περίπτωση κατάλληλους κανόνες δειγματοληψίας και να πραγματοποιούν τις δειγματοληψίες στις ενδεδειγμένες χρονικές περιόδους (π.χ. εδαφολογική ανάλυση πριν την εγκατάσταση νέας φυτείας).

γ) Η τεκμηρίωση της χρησιμότητας των αναλύσεων και τα αποτελέσματα αυτών θα καταγράφονται στα παραδοτέα κάθε συμβουλής.

δ) Μπορούν να πραγματοποιηθούν παραπάνω από μία αναλύσεις του ίδιου ή και διαφορετικού είδους στο πλαίσιο παροχής μιας συμβουλής, ωστόσο το μέγιστο συνολικό ποσό στήριξης για την πραγματοποίησή τους ανέρχεται σε 250 ?. Π.χ., στο πλαίσιο παροχής συμβουλής του είδους Σ.1.1. (πολλαπλή συμμόρφωση) σε μία εκμετάλλευση κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής, πραγματοποιήθηκαν 6 εδαφολογικές αναλύσεις και 2 φυλλοδιαγνωστικές.

Εάν εμπίπτει στο κόστος 1, η συνολική στήριξη για τη συγκεκριμένη συμβουλή περιορίζεται σε 820 ευρώ, αφού 570 + (6 Χ 40) + (2 Χ 16) = 842 ευρώ (μεγαλύτερο του 570 + 250 ευρώ).

ε) Ισχύουν περιορισμοί στην επιλεξιμότητα των αναλύσεων ανά είδος συμβουλής. Οι εν λόγω περιορισμοί δεν ισχύουν για την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της εκμετάλλευσης του ωφελουμένου, δηλαδή κατά τη διαμόρφωση και μέχρι την ολοκλήρωση του 1ου παραδοτέου.

Η χρήση επιλογής απλοποιημένου κόστους δεν αναστέλλει σε καμία περίπτωση την ορθή τήρηση της νομοθεσίας (φορολογική, ασφαλιστική, εργατική κ.λπ.) από τον δικαιούχο.

Αμοιβή για συμβουλές που δίνονται πλέον της σύμβασης-συμφωνητικού για συμβουλές στο πλαίσιο του υπο-Μέτρου 2.1, ορίζεται ελεύθερα με συμφωνία μεταξύ παρόχου και ωφελουμένου και δεν αφορά με κανέναν τρόπο το υπο-Μέτρο και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το ποσό στήριξης δεν υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ ανά συμβουλή και το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης και ο ανώτατος αριθμός συμβουλών ανά δικαιούχο (πάροχο) περιορίζεται  ανάλογα με την Περιφέρεια για την οποία αιτείται και πρόκειται να παρέχει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Διαμορφώνεται, σε σχέση με τον προϋπολογισμό πρόσκλησης κάθε Περιφέρειας, ως εξής:

-Για π/υ ≥ 10.000.000 ευρώ, πλαφόν 1.300.000 ευρώ

-Για π/υ ≥ 5.000.000 ευρώ και < 10.000.000 ευρώ, πλαφόν 1.000.000 ευρώ

-Για π/υ ≥ 3.000.000 ευρώ και < 5.000.000 ευρώ, πλαφόν 800.000 ευρώ

-Για π/υ ≥ 1.000.000 ευρώ και < 3.000.000 ευρώ, πλαφόν 600.000 ευρώ

-Για π/υ < 1.000.000 ευρώ, πλαφόν 500.000 ευρώ

Ολόκληρη η ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο:

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img