spot_img
spot_img

Αναρτήθηκε η διαδικασία των ελέγχων κατά την πληρωμή των Νέων Γεωργών

Με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» διευκρινίζονται οι διαδικασίες ελέγχου και πληρωμής των δικαιούχων του προγράμματος των Νέων Γεωργών ώσπου να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και για τις υπόλοιπες περιφέρειες, καθώς μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί μόνο οι οκτώ.

Αναλυτικότερα, αναφέρονται στην εγκύκλιο:

Εισαγωγή

Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων πράξεων και σε κάθε αίτηση πληρωμής (1η πληρωμή – 2η πληρωμή) του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση νέων γεωργών», είναι επαναλαμβανόμενη και αρχίζει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, λήγει δε με την οικονομική εκκαθάριση της.

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης που απορρέουν από την Απόφαση Ένταξης.

Βάσει των στοιχείων αυτών, βεβαιώνεται η επιλεξιμότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων για την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων, διασφαλίζοντας τα παρακάτω:

  • τη νομιμότητα και κανονικότητα (οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους σχετικούς ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες και τις διαθέσιμες πιστώσεις)
  • την πληρότητα των αιτημάτων πληρωμής
  • την πραγματικότητα των πράξεων
  • την ιχνηλασιμότητα του ελέγχου.

Πρώτη πληρωμή/μερική Αίτηση Πληρωμής

Η αίτηση πληρωμής για την καταβολή της 1ης δόσης (70% του συνολικού ποσού στήριξης), όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ (έντυπο υποβολής αίτησης στήριξης φυσικού/νομικού προσώπου), υποβάλλεται μαζί με την αίτηση στήριξης. Ο αρχικός έλεγχος των αιτήσεων πληρωμής γίνεται από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης πραγματοποιείται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας. Χρησιμοποιείται τυποποιημένο έντυπο Α’ και Β’ Αξιολόγησης όπως αυτά παράγονται από το ΠΣΚΕ.

Δεύτερη πληρωμή/τελική Αίτηση Πληρωμής

Για την έγκριση και καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του υπομέτρου 6.1, ο δικαιούχος υποβάλλει αντίγραφο της αίτησης πληρωμής (έντυπο υποβολής αιτήματος πληρωμής δικαιούχου), όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ (υπογεγραμμένο από τον δικαιούχο ή τον αρχηγό της εκμετάλλευσης, διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου), συνοδευόμενo από τα προβλεπόμενα στο οικείο θεσμικό πλαίσιο δικαιολογητικά και παραστατικά στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής που ορίζεται στην απόφαση του υπομέτρου. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτημάτων πληρωμής και η αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών διενεργείται από τις ΔΑΟΚ. Χρησιμοποιείται τυποποιημένο έντυπο ελέγχου του αιτήματος πληρωμής όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ.

Επιτόπιες Επισκέψεις

Ο διοικητικός έλεγχος περιλαμβάνει μία (επιτόπια) επίσκεψη στη γεωργική εκμετάλλευση με σκοπό την επιβεβαίωση της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με τους στόχους και τις δεσμεύσεις που τίθενται, ειδικά ως προς τις γεωργικές εκτάσεις κα το ζωικό κεφάλαιο. Η επιτόπια επίσκεψη διενεργείται από τις ΔΑΟΚ σε εύκαιρο χρόνο, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι την ολοκλήρωση του. Για κάθε επιτόπια επίσκεψη συμπληρώνεται το “Έντυπο Επιτόπιας Επίσκεψης Εκμετάλλευσης” (Ε_1α ή Ε_1β) ανάλογα με την Πρόσκληση, το οποίο αναρτάται στο ΠΣΚΕ. Στο φυσικό φάκελο να τηρείται απαραιτήτως τεκμηριωτικό υλικό για κάθε επιτόπια επίσκεψη που διενεργείται.

Καθορισμός Πληρωτέου Ποσού Οικονομικών Ενισχύσεων (Διοικητικός Έλεγχος)

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες πραγματοποιούν διοικητικό έλεγχο επιλεξιμότητας με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται με την υποστήριξη του ΠΣΚΕ. Χρησιμοποιείται τυποποιημένο έντυπο αξιολόγησης της αίτησης πληρωμής του δικαιούχου όπως το έντυπο αυτό παράγεται από το ΠΣΚΕ.

Ο έλεγχος συνίσταται:α) στη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων (ΟΣΔΕ, ΜΑΑΕ, ΟΓΑ κλπ)

β) στην εξέταση της συμφωνίας των υποβληθέντων με τα σχετικά υποδείγματα

γ) στην εξακρίβωση της νομιμότητας και πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών του αιτήματος ώστε τελικά να επαληθευτεί η ολοκληρωμένη ενέργεια σε σχέση με την αντίστοιχη αίτηση στήριξης, όπως αυτή έχει εγκριθεί (επιλεξιμότητα, επίτευξη στόχων κλπ)6. Αναγνώριση και Εκκαθάριση Δαπάνης

Η αρμόδια ανά περίπτωση (πρώτη πληρωμή /δεύτερη πληρωμή) Υπηρεσία για την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης:

1. Αναγνωρίζει και εκκαθαρίζει τη δαπάνη σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου επιλεξιμότητας κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες ενότητες.

2. Καταχωρεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α. όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους οι οποίοι μετά τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων είναι επιλέξιμοι για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης.

3. Ετοιμάζει παρτίδα πληρωμής δικαιούχων οι οποίοι είναι επιλέξιμοι από το Ο.Π.Σ.Α.Α., ανά είδος πληρωμής.

4. Δημιουργεί φάκελο πληρωμής ο οποίος περιέχει:

  • Διαβιβαστικό Πληρωμής (Ε_2)
  • Κατάσταση Πληρωμής Υποχρεώσεων, με την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης με σφραγίδα της υπηρεσίας και πρωτότυπες υπογραφές (από τον ελεγκτή, τον προϊστάμενο του τμήματος και τον προϊστάμενο της διεύθυνσης).
  • Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου-(check list) (Ε_3α ή Ε_3β) με τη βεβαίωση επιλεξιμότητας με σφραγίδα της υπηρεσίας και πρωτότυπες υπογραφές (από τον ελεγκτή, τον προϊστάμενο).

Ο Φάκελος Πληρωμής διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας / Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Ο Φάκελος Πληρωμής, διαβιβάζεται μέσω συστημένης αλληλογραφίας ή courier σε διπλούς φακέλους (ή πακέτα), εκ των οποίων:

  • Ο εσωτερικός φάκελος αλληλογραφίας (ή πακέτο) αναγράφει τον αποστολέα και τον τελικό παραλήπτη και επίσης φέρει σήμανση ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ στην κορυφή του
  • Ο εξωτερικός φάκελος αλληλογραφίας (ή πακέτο) αναγράφει τον αποστολέα, τον τελικό παραλήπτη, το Μέτρο, το Υπομέτρο και τη Δράση χωρίς να φέρει καμία σήμανση διαβάθμισης

Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης

Το Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας επιβεβαιώνει την πληρότητα και νομιμότητα του αιτήματος με βάση τη Λίστα Ελέγχου Εποπτείας Πληρωμής (Ε_4) η οποία υπογράφεται από τον υπάλληλο που είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της διοικητικής επαλήθευσης και εγκρίνεται ως προς την πληρότητα και επάρκεια τεκμηρίωσής της από τον προϊστάμενο του τμήματος Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας.

Στη συνέχεια, στο Ο.Π.Σ.Α.Α. επιβεβαιώνεται το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών του Αιτήματος Πληρωμής και εγκρίνεται η παρτίδα πληρωμής.

Το Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας προωθεί, με υπογραφή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, το φάκελο πληρωμής στη Δ/νση Πληρωμών – Τμήμα Λογιστηρίου για την πραγματοποίηση της πληρωμής

Ολοκλήρωση Πράξης

Ο Φορέας Εφαρμογής επιβεβαιώνει στο Ο.Π.Σ.Α.Α. την καταχώριση της τελικής πληρωμής του δικαιούχου και πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες στο Ο.Π.Σ.Α.Α. για την ολοκλήρωση της πράξης.

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img