spot_img
spot_img

Έως 13 Δεκεμβρίου η επιδότηση αρδευτικών και φωτοβολταϊκών

Παράταση έως τις 13 Δεκεμβρίου έλαβαν οι αιτήσεις ένταξης στο Μέτρο 4.1.2 για την επιδότηση αρδευτικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων. Παράλληλα, με την νέα τροποποίηση προστέθηκαν εναλλακτικά δικαιολογητικά της αίτησης στήριξης προκειμένου να διευκολυνθεί η τεκμηρίωση της παλαιότητας του υφιστάμενου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων, της ύπαρξης ανενεργής γεώτρησης και της επιλεξιμότητας των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Αναλυτικότερα:

Άρθρο 1

Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 11/05/2021. Η υποβολή αίτησης γίνεται αφού αποδοθεί όνοµα χρήστη και κωδικός πρόσβασης στο www.ependyseis.gr. Στη συνέχεια o υποψήφιος εισέρχεται στο www.ependyseis.gr και µέσα από το µενού του συστήµατος, επιλέγει «Νέα Υποβολή». Η επιτυχής ολοκλήρωση της ενέργειας «Νέα Υποβολή» καταλήγει στη δηµιουργία από το σύστηµα ενός αριθµού ύστερα από το αρκτικόλεξο ΣΒΥ∆ (π.χ. ΣΒΥ∆ – 0151).

Ως καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) ορίζεται η Τρίτη, 30/11/2021 και ώρα 13.00 ενώ αιτήµατα απόoριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 24/11/2021 µεεµπρόθεσµη υποβολή αιτήµατος στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του ΠΣΚΕ, εντός της εφαρµογής www.ependyseis.gr.»

2. Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ∆ΑΟΚ του τόπου µόνιµης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νοµικού προσώπου ή συλλογικού σχήµατος, λαµβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η ∆ευτέρα, 13/12/2021.»

Άρθρο 2

Το παράρτηµα 1 τροποποιείται ως εξής:

1. Προστίθεται στις ∆ιευκρινήσεις – Επεξηγήσεις Πίνακα 1 της ενότητας ΣΤ, νέο σηµείο 10 ως εξής:

«10. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος αδυνατεί να προσκοµίσει το δικαιολογητικό ∆5 για το αρδευτικό σύστηµα, δύναται να συνυποβάλει µε την αίτηση στήριξης αίτηµα για αυτοψία στο συγκεκριµένο εξοπλισµό προκειµένου να διαπιστωθεί ότι αυτός είναι απαξιωµένος. Κατά το στάδιο της αξιολόγησης ο αξιολογητής διαβιβάζει το αίτηµα στη ∆ΑΟΚ υποβολής του αιτήµατος στήριξης για ενέργεια. Η αυτοψία διενεργείται από υπάλληλο ΠΕ Γεωπόνο ή ΤΕ Γεωπονίας της ∆ΑΟΚ υποβολής του αιτήµατος στήριξης. Μετά την αυτοψία η ∆ΑΟΚ συντάσσει πόρισµα το οποίο αποστέλλεται στον αξιολογητή. Εφόσον κατά την αυτοψία διαπιστωθεί ότι το αρδευτικό σύστηµα είναι απαξιωµένο, τότε ο αξιολογητής το θεωρεί πλήρως αποσβεσµένο και εγκρίνει την αντικατάστασή του.

2. Προστίθεται στις ∆ιευκρινήσεις – Επεξηγήσεις Πίνακα 2 της ενότητας ΣΤ, νέο σηµείο 4 ως εξής:

«4. Σε περίπτωση κατεστραµµένης γεώτρησης/πηγαδιού-φρέατος που το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. ως ανενεργού σηµείου υδροληψίας δεν δύναται να εκδοθεί µέχρι την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης, δύναται να κατατεθεί η απόφαση της χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για την ανόρυξη γεώτρησης αγροτικής χρήσης (άρδευση) σε αντικατάσταση υφιστάµενης, στην οποία θα αναφέρεται ο κωδικός Ε.Μ.Σ.Υ. της υφιστάµενης προς αντικατάσταση γεώτρησης και ότι το σηµείο υδροληψίας που αντικαθίσταται καθίσταται ανενεργό, συνοδευόµενη από φωτοαντίγραφο της πρωτοκολληµένης αναγγελίας του υποψηφίου προς τη ∆/νση Υδάτων και τον αρµόδιο ΟΤΑ για την καταστροφή της υφιστάµενης γεώτρησης σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 11 της ΚΥΑ 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878 Β’), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.»

3. H 2η κουκίδα του δικαιολογητικού του Α/Α ∆4 του Πίνακα 3 της ενότητας ΣΤ αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά για τα αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα και τις φoρητές αυτόνοµες διατάξεις επαναφορτιζόµενων µπαταριών ιόντων λιθίου, προσκοµίζεται προσφορά σύνδεσης από τον αρµόδιο διαχειριστή (Α∆ΜΗΕ ή ∆Ε∆∆ΗΕ) µε βάση την οποία τεκµηριώνεται η αντιοικονομικότητα της σύνδεσης.»

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img